Paul Baks

Paul Baks

Paul Baks is sinds aprik 2016 voorzitter van de raad van toezicht van GGZ Delfland. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van Ziekenhuis Rivierenland, Zorgpartners Friesland, Stichting Roges en Zorggroep Viva! Hij is tevens lid van de adviesraad van Sanofi-Aventis.

Baks heeft daarnaast brede ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en heeft vele functies vervuld bij ABN Amro, waar hij vanaf 1995 vicepresident Public Sector was. Hij was gespecialiseerd in marktoperaties binnen het publieke domein. Als gevolg van die ervaring was hij vanaf 2002 intensief betrokken bij de liberalisering van de zorgsector.

In 2005 nam Baks afscheid van de bank en zette hij zijn kennis en ervaring geheel in voor de zorgsector. Baks is auteur van diverse publicaties, vooral gericht op de veranderingen in de zorgsector.

Geschreven blogs