Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

Peter Borgdorff is sinds 2008 directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hij heeft zijn loopbaan grotendeels doorgebracht in de wereld van sociale partners. Hij was secretaris van de Bond van Christelijke Ondernemers in het Bakkersbedrijf en vanuit die functie tevens secretaris van het werkgeversoverleg. Vervolgens werkte hij zes jaar bij paritaire organisaties, die waren belast met innovatie, kwaliteitszorg, scholing en collectieve promotie. Van 2002 tot 2007 was hij directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Op dit moment  is Peter Borgdorff tevens executive lecturer bij Nyenrode Business University en bestuurslid bij het NIBUD. Sinds november 2014 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij KAS BANK.