Sija de Jong

Sija de Jong

Sija de Jong is sinds 2012 Manager Patiëntenbelangen bij het Reumafonds. Ze wil dat mensen met reuma de beste zorg krijgen, die tegelijkertijd ook betaalbaar blijft. Het Reumafonds is de grootste patiëntenorganisatie in Nederland waar kennis, ervaringsdeskundigheid en informatie over reuma en onderzoek wordt gedeeld. De missie is om een beter leven met reuma sneller dichterbij te brengen, door intensief samen te werken met patiënten, wetenschappers, zorgverleners, maatschappelijke organisaties, de overheid en bedrijven.