Sija de Jong

Sija de Jong

Sija de Jong is sinds 2012 Manager Patiëntenbelangen bij het ReumaNederland (voorheen Reumafonds). Ze wil dat mensen met reuma de beste zorg krijgen, die tegelijkertijd ook betaalbaar blijft. ReumaNederland is de grootste patiëntenorganisatie in Nederland waar kennis, ervaringsdeskundigheid en informatie over reuma en onderzoek wordt gedeeld.