Christy Niemeijer

Christy Niemeijer

Christy Niemeijer is huisarts in Zaandam. Ze studeerde bewegingswetenschappen en geneeskunde in Amsterdam. Het is haar passie om te werken aan "zinnige zuinige zorg". Daarbij staat in haar ogen substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn voorop, maar wel in goed overleg én met behoud van de kwaliteit van de tweede lijn. Ook preventie van welvaartziekten ziet Niemeijer als haar passie. Door haar opleiding als bewegingswetenschapper/inspanningsfysioloog en huisarts komt dit alles samen. Als bestuurder van eerstelijns diagnostisch centrum SALT en de trombosedienst van SALT kan zij haar ambitie voldoende kwijt en kijkt ze kritisch naar efficiëntie van zorg dichtbij de patiënt.