Arja Broenland

Arja Broenland

Arja Broenland is sinds 2016 directeur-bestuurder van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een koepel met 19 kankerpatiëntenorganisaties. Broenland is bestuurskundige met een consultancy achtergrond en werkt ruim 15 jaar in de oncologische zorg vanuit verschillende posities. Zij heeft onder meer gewerkt als programmamanager van het Nationaal Programma Kankerbestrijding bij het ministerie van VWS, als innovatiemanager bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en als interimmanager en adviseur vanuit haar adviesbureau voor oncologische zorg.