Janine Groeneveld

Janine Groeneveld

Janine Groeneveld is econoom en heeft een achtergrond in het gemeentelijk domein. In de aanloop naar de decentralisatie heeft zij zich verdiept in de Wmo bij de gemeente Groningen en vervolgens heeft zij de inkoop van de jeugdhulp voor 23 Groninger gemeenten gedaan. Nu werkt zij sinds twee jaar als regioregisseur Noord bij Menzis om met name de verbinding tussen het medisch en het sociaal domein te maken. Zij heeft vanuit privé en werk een enorme affiniteit ontwikkeld voor de ggz. Janine streeft naar oplossingen die optimaal tegemoet komen aan de vraag en behoeften van patiënten. Het anders en meer in samenwerking vormgeven van de zorg is voor haar vanzelfsprekend.

Geschreven blogs