Bert Benthem

Bert  Benthem

Bert Benthem is sinds 2012 directeur-bestuurder van AmbulanceZorg Groningen. Daarnaast is hij actief binnen enkele raden van toezicht, onder meer van stichting Sisto Riario Sforza en stichting welzijnsbevordering Kern8. Van 2009 tot en met 2012 was Benthem lid van de raad van bestuur van Pathologie Friesland. Daarvoor was hij onder meer directeur Organisatie Divisie Ouderenpsychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord en projectleider-adviseur van de raad van bestuur van het Antonius Ziekenhuis Sneek.