Gertrude van den Brink

Gertrude  van den Brink

Gertrude van den Brink is bestuursvoorzitter bij Middin. Daarnaast is Gertrude bestuurslid bij Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) met als aandachtgebieden Wet langdurige zorg en Forensische zorg. Zij maakt zich sterk om de zorg regelarmer en persoonsvolgender te maken. Daarnaast vraagt zij aandacht voor de inzet van expertise uit de gehandicaptenzorg in de strafrechtketen. Ook is ze lid van het Schakelteam personen met verward gedrag en zet ze zich vanuit die rol in voor het groeiende aantal mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die zich staande moeten houden in een steeds complexer wordende samenleving. Onlangs is Gertrude verkozen tot zorgmanager van het jaar 2018.