Marie-Fleur Lobry

Marie-Fleur Lobry

Marie-Fleur Lobry is directeur-bestuurder bij Reos. Lobry is bekend met vraagstukken op het snijvlak van zorg en het sociaal domein, bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, onderwijs en Wmo. Zij heeft in haar loopbaan leiding gegeven aan zowel inhoudelijk gedreven adviseurs als young professionals. Zij heeft ervaring met het ontwerpen of verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen binnen organisaties.

Geschreven blogs