Henry Goverde

Henry Goverde

Henry Goverde is sinds 2015 partner van ZorgopKoers, een adviesbureau voor zorginstellingen. Hij heeft Nederlands recht en fiscaal recht gestudeerd. Henry Goverde was Group Compliance Officer van Achmea. En daarvoor was hij directeur concern-juridische zaken van Interpolis.

Henry Goverde is lid van de raad van toezicht van Stichting Oosterpoort en Stichting Oosterwijs. Instellingen gespecialiseerd in jeugdzorg en speciaal onderwijs. Hij is voorzitter van de Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant: een non-profit stichting die verstandelijk gehandicapten ondersteunt bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven. Hij is ruim 20 jaar lid geweest van verschillende familieverenigingen en cliëntvertegenwoordigingsraden. Henry Goverde is ook lid van de raad van commissarissen van de onderlinge schadeverzekeraar Juwon Schade.