Liesbeth van Rossum

Liesbeth van Rossum

Prof. Dr. Liesbeth van Rossum is internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en biologisch stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam. Zij is mede-oprichter van het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam.

Als voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland, de koepelorganisatie waar onder andere de bij obesitaszorg betrokken beroepsverenigingen in Nederland zijn aangesloten, is zij nauw betrokken bij de invoering van de gecombineerde leefstijlinterventies in de basiszorgverzekering en het Nationaal Preventie akkoord van het ministerie van VWS. Daarnaast bekleedt zij diverse bestuursfuncties en is zij vanwege haar wetenschappelijke prestaties benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Van Rossum deed in 2000 artsexamen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) en promoveerde in 2005 (cum laude) op het gebied van corticosteroïden, obesitas en andere stress-gerelateerde ziekten.

Foto: Bart Versteeg