Milena Babovic

Milena Babovic

Milena Babovic is directeur van de Nederlandse Associatie voor Physician Assistants (NAPA). Daarnaast is zij eigenaar van het adviesbureau MV2 Consult en lid van het bestuur van de landelijke vakgroep van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld (LVAK). Zij houdt zich ruim 10 jaar bezig met verenigingsmanagement, kwaliteit van zorg, professionaliteit en vakbekwaamheid. Zij ziet tal van mogelijkheden om de zorg efficiënter en kwalitatief goed te organiseren, waarbij mensen het grootste kapitaal zijn van de organisatie. Daarom pleit zij voor goede kwaliteitssystemen om de professionals optimaal te laten functioneren en betere inbedding van taakherschikking.