Sara le Cointre Carine van den Boom

Sara le Cointre Carine van den Boom

Sara le Cointre is bestuurs- en organisatiewetenschapper en werk als strategisch adviseur in OLVG. Na een research master in Bestuurs- en Organisatiewetenschap op het thema bestuurlijke samenwerking in de jeugdzorg werkte ze als management trainee en business controller bij de gemeente Haarlem. Daarin begeleidde zij met name de transitie van het sociaal domein naar gemeentes in de jaren 2012-2015 en de organisatorische en sturingsvraagstukken die daarbij speelden. Sinds 2015 werkt ze in OLVG als strategisch adviseur. Zij werkte onder andere aan strategievorming, implementatie van de fusie tussen de ziekenhuizen OLVG en SLAZ en een integraal verbeterprogramma.

Carine van den Boom is bedrijfskundige en psycholoog en werkt als organisatie-ontwikkelaar. In dertig jaar (bege)leidde ze een groot aantal organisaties in transitie in de rol van (programma) leider en adviseur. Zoals fusies, integraties, netwerkvorming, vernieuwing van strategie en structuur, altijd gekoppeld aan een stevige veranderopdracht. Het voor elkaar krijgen van een gezamenlijk doel in samenspel met mensen en teams in de organisatie is wat haar drijft. Dit in combinatie met het realiseren van een lerende organisatie. Ze is mede-oprichter van het netwerk Free Finch. Carine werkt voor professionele organisaties in onder meer de zorg, onderwijs en rechtspraak. En maakt verfrissende uitstapjes naar het bedrijfsleven

Geschreven blogs