Sarah Voss Esther Pullen

Sarah Voss Esther Pullen

De sociaal verpleegkundigen van GGD Hart voor Brabant kregen de prijs vanwege hun bijdrage aan een vernieuwende aanpak voor de omgang met personen met verward gedrag.

De vakjury beschrijft Voss en Pullen als "concreet, verbindend en in staat hulp te bieden aan een groep die buiten de boot dreigt te vallen". Het project van Wijk GGD’ers draait om het bieden van de juiste zorg om te voorkomen dat het gedrag van verwarde mensen escaleert.

Geschreven blogs