Saskia Timmer Jack van Gils

Saskia Timmer Jack van Gils

Saskia Timmer, lean, value based healthcare en e-healthexpert, kent de zorg door en door. Dankzij haar werkervaring als zorgprofessional kan zij de brug slaan tussen technologie en het zorgproces, en daarmee innovatie en adoptie van zorgtechnologie bevorderen.

Jack van Gils, bedrijfskundige en gedreven verandermanager, combineert zijn ervaring uit het bedrijfsleven met kennis van veranderprocessen om innovatie in de zorg te realiseren.