Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra is veroorzaker bij netwerkcoöperatie 'de samentafel' en richt zich al meer dan 20 jaar op veranderprocessen in de ouderenzorg waar het proces van zorg naar leven centraal staat.

Peter initieert en faciliteert lerende netwerken rondom vraagstukken of thema's. Zo heeft hij samen met enkele andere aanjagers het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid mogen faciliteren bij het creëren van een visie op vrijheid en veiligheid waarin het leven van een bewoner centraal staat. Deze visie sluit aan bij de nieuwe wet zorg en dwang.

Naast het faciliteren en initiëren van lerende netwerken, geeft Peter trainingen en workshops op het gebied van Vrijheid & Veiligheid, Toekomstbestendige zorg en Technologie.

Tevens begeleid Peter meerdere zorgorganisaties om de visie op vrijheid en veiligheid gedragen te krijgen bij alle gelederen van een organisatie.