Thijs Dekker

Thijs Dekker

Innovaties in de zorg-ICT vliegen je om de oren terwijl de zorgpraktijk nog dagelijks tegen systeembeperkingen aanloopt. Hoe verhouden actuele ICT-ontwikkelingen zich tot elkaar en waar versterken ze elkaar? Er zijn enorme verschillen op sectoraal-, instelling-, regionaal- en landelijk niveau in het acteren op zorginnovaties. Samenwerking en afstemming is daarbij cruciaal om op grote schaal voor élke zorgvrager de zorg steeds een stukje beter te maken. Thijs zet zich in om technische ICT-ontwikkelingen om te zetten naar begrijpelijke taal en zoekt daarbij altijd de samenwerking. Systeemonafhankelijk en laagdrempelig. “Je hebt elkaar immers nodig om stappen te zetten”.

Naast zijn persoonlijke ambities als verbinder in het zorgveld heeft Thijs een universitaire titel als meester in de rechten met specialisatie Bedrijfsrecht.

Geschreven blogs