Steven Lugard

Steven Lugard

Steven Lugard heeft 25 jaar geleden de basis gelegd van Performation HOTflo en is daar algemeen directeur. Hij adviseert ziekenhuisdirecties in binnen en buitenland. "Met slimme data-analyses willen we elke patiëntervaring gebruiken om de zorg beter te maken. Met de juiste informatie kunnen we de financiële prestaties van het ziekenhuis optimaliseren, de dokters helpen de beste zorg te leveren en de behandeling van de individuele patiënt perfectioneren."

Geschreven blogs