Erna ten Hoeve Astrid Egbertzen

Erna ten Hoeve Astrid Egbertzen

Erna ten Hoeve is Manager I&A bij Carintreggeland 

Astrid Egbertzen is Zelfstandig programmamanager

Carintreggeland participeert samen met de ZGT in experimentele proeftuin PGO van het Programma InZicht, met als doel om ervaring op te doen, te leren en inzicht te krijgen in wat er allemaal komt kijken als zorginstellingen samen gaan werken om versnelde digitale gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen hun cliënten en zorgverleners. VWS gebruikt deze opgedane inzichten bij de verdere openstelling van de VIPP-subsidieregeling voor de gehele langdurige zorg. Quli participeert als één van de PGO-leveranciers in de proeftuin PGO Twente.

Geschreven blogs