Pieter Hasekamp

Pieter  Hasekamp

Pieter Hasekamp(1965) is sinds 1 januari 2008 algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Eerder werkte hij in verschillende functies op het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als directeur Zorgverzekeringen bij VWS was hij nauw betrokken bij de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006.

Opleiding en nevenfuncties

Hasekamp studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde aan het European University Institute in Florence, Italië. Zijn proefschrift, "Essays on the Credibility of Economic Policy", gaat over de rol van vertrouwen en reputatie in het economisch beleid. Pieter Hasekamp bekleedt een aantal toezichthoudende functies op het terrein van zorg en verzekeringen, onder meer als commissaris bij het CAK en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) en als bestuurslid van het Revalidatiefonds.