Edith Snoey

Edith  Snoey

Tot halverwege 2011 voorzitter ABVAKABO FNV.

Snoey ging als dochter van een NS-conducteur, die actief was voor de Vervoersbond FNV, naar de Sociale Academie in Breda. Zij begon in 1978 als jongerenwerker en beleidsmedewerker bij de Algemene Bond Voor Ambtenaren (ABVA), die later fuseerde met de Katholieke Bond voor Overheidspersoneel (KABO).

In de jaren negentig was zij als onderhandelaar betrokken bij het afsluiten van cao's. In 1997 lid van het dagelijks bestuur van de bond, sinds 1999 als vicevoorzitter. Snoey was verantwoordelijk voor de portefeuille sociale zekerheid. Ze werd in 2005 met grote meerderheid tot voorzitter gekozen. Dreigde in 2006 met ‘antigraaiclausules' in cao's, als het kabinet niets zou doen aan de sterke stijging van publieke topinkomens.

Lid van de SER. Zit in het bestuur van FNV Mondiaal en van PSI, de internationale vakbond voor de publieke sector. Lid van de raad van toezicht van adviesbureau Altersum en Hivos, het instituut voor ontwikkelingssamenwerking.