BLOG

Dynamiek in zorg vergt concrete stappen van verzekeraars

Dynamiek in zorg vergt concrete stappen van verzekeraars

Het eerste jaar van het hoofdlijnenakkoord van overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders is alweer een maand oud. Nu pas begint zich af te tekenen welke afspraken de verzekeraars over de zorginkoop willen maken. Beheersing van de macrokosten en beperking van de risico’s voor de zorgverzekeraars staan centraal.

De meeste verzekeraars neigen ernaar terug te vallen op de oude budgetsystematiek: er wordt een maximum omzet afgesproken en om dit budget te vullen, worden fictieve prijzen gemaakt. De overgang naar prestatiebekostiging komt hierdoor in gevaar. Op deze manier blijft de zo noodzakelijke dynamiek in de ziekenhuissector uit.

Prikkels

Door soms voor meerdere jaren afspraken te maken over een gegarandeerde omzet voor zorgaanbieders, die gebaseerd zijn op de historische omzet, houden partijen de huidige inrichting van de sector in stand. De prikkels om keuzen te maken verdwijnen en het devies is dan ‘de boel draaiende te houden’.

Dynamiek en inkoop

Natuurlijk heb ik er begrip voor dat zorgverzekeraars gebonden zijn aan de afspraak over een financieel vangnet voor ziekenhuizen bij de invoering van prestatiebekostiging. Het vangnet wordt de komende jaren verkleind. Dat betekent echter niet dat zorgverzekeraars maximaal moeten inkopen op basis van de historische omzet van ziekenhuizen. Ze dienen bewust ruimte in te bouwen voor dynamiek in de sector.

Speerpunt

Zorgverzekeraars geven publiekelijk aan dat zij naast de beheersing van de macrokosten dynamiek in de sector tot speerpunt willen verheffen. Zorgaanbieders richten zich daarnaar en stellen hun keuzen daarop in. Ik pleit ervoor dat zorgverzekeraars concreet aangeven dat zij in 2012 een tot twee procent van hun budget zullen besteden aan het bevorderen van dynamiek oftewel aan verschuiving en verplaatsing van zorg. In 2013 kan dit drie tot vier procent zijn en in 2014 vijf tot zes procent.

Stilstand is achteruitgang

Vatten de zorgverzekeraars de koe niet bij de hoorns dan blijven zorgaanbieders zich richten op wat ze nu hebben en doen en niet op wat ze zouden kunnen hebben en doen. Dan krijgen we een nieuwe status quo. Helaas betekent stilstand ook in de zorg gewoon achteruitgang.

Jak Dekker
algemeen directeur Equipe Zorgbedrijven

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 februari 2012

Dit gedrag is een logisch gevolg op de enorme expansie van de productie in het B-segment. Daar moesten de zorgverzekeraars op reageren. Ontwikkel daarom concurrerende producten die niet zijn gebaseerd op indicatieverruiming en cherry picking van de laag risico-patienten. Doe dit goed en de zorgverzekeraars zullen mogelijkheden bieden voor een meer dynamische markt.

ANH Jansen

5 februari 2012

Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan. Dat is staande praktijk in bestuurlijk Nederland.


http://www.zorgvisie.nl/Financien/13238/Wat-kunnen-we-leren-van-de-Franse-slag.htm

Tja. Zeer lezenswaardig stuk.

Van een "Franse slag" is geen sprake. Wel van een sterk Openbaar Bestuur zoals Openbaar Bestuur is bedoeld.

Is er leven zonder verzekeraars?

Top