BLOG

Co-creatie Zorginnovatieboek: Just do it!

Co-creatie Zorginnovatieboek: Just do it!

Nu de elfstedentocht niet doorgaat moeten we nieuwe vormen van inspiratie vinden. Naast onze eigen TEDxMaastricht staat deze in de top 3 : het Co-creatie Zorginnovatieboek. Met Linkedin-relaties een boek schrijven en uitgeven over veranderingen/innovaties in de zorg. Remco Hoogendijk en Co Politiek namen het initiatief om het eens helemaal anders te doen.

Zoals iedereen weet neemt de aandacht voor de zorg toe. De betaalbaarheid staat steeds meer ter discussie. De komende jaren wordt er daarom een beroep gedaan op ons innovatieve vermogen om veranderingen in de zorg door te voeren die bijdragen aan zowel de kwaliteit, de kosten en de toegankelijkheid. Daarom zijn initiatieven als TEDxMaastricht  hard nodig, ook om gewoon eens uit de groef van alledag te kunnen komen.

Zorginnovatieboek

Met het schrijven van het Co-creatie Zorginnovatieboek kan elke Linkedin-relatie co-auteur worden van dit boek. Door het aanleveren van een stuk tekst met jouw visie en door jouw concrete gerealiseerde verandering/innovatie (volgens een vast format) kunnen co-auteurs elkaar inspireren en uitdagen. Het uiteindelijke zorginnovatieboek wordt op 1 juli 2012 aangeboden aan zorgverleners, gemeenten, zorgverzekeraars, koepels en de minister VWS Edith Schippers. Het is daarna openbaar en gratis te downloaden op internet. Als co-auteur kun je het natuurlijk ook verspreiden naar al je andere relaties via social media.

Uit de beschrijving moet duidelijk blijken wat de input, throughput, output en outcome is van de verandering/innovatie. Qua output en outcome moet duidelijk blijken wat het effect is op de kwaliteit, kosten en de toegankelijkheid van de zorg.

Innovatie top 10

Welke veranderingen/innovaties in de top 10 terecht komen, bepalen de groep co-auteurs en andere linkedingroepen in de zorg waar een cross linkedin co-creatie samenwerking mee wordt ontwikkeld. Co-auteurs kunnen individuele personen zijn, bedrijven maar ook studenten en andere linkedingroepen.

Ik ondersteun het initiatief van Remco (aardig om in dit licht om zijn optreden op TEDxMaastricht als de Innovatie-duivel nog eens te bezien) en Co van harte, net als een aantal anderen die een soort van Raad van Advies vormen:
-Hans de Goeij, Bestuursadviseur Oude Gracht Groep
-Leo Kliphuis,  dir. Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn
-Bas Leerink, lid Raad van Bestuur Menzis
-Jopie Verhoeven - van den Berg, vz algemeen bestuur RvT NPCF
-Lucien Engelen Directeur Radboud REshape & Innovation Center

Word co-auteur

Geïnteresseerde co-auteurs kunnen zich tot 15 februari 2012 aanmelden en kunnen hier klikken voor een link naar de Linkedin Groep: http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4268339
Het initiatief is op 1 februari 2012 gestart en kent nu al zo’n 225 potentiele co-auteurs. Just do it !

Lucien Engelen

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

XFJeKySXcYsQlWqAN

10 maart 2012

Utopie? Ik ben er bang voor ja. Ik krijg nu al verwijten van nesmen die ik heb geefnformeerd. De nesmen zijn gewoon erg bang voor wat er NU met hen kan gebeuren en niet voor een kans op alzheimer of autisme wat niet door de heren dokters op tv bevestigd wordt.Een ander punt is dat ook een heleboel steekhoudende bewijzen zo de prullenbak in kunnen omdat nesmen gewoon niet de kennis of de energie hebben om alle bronnen na te trekken. Is die arts wel echt een arts en als ie al arts is, is die dan een gewone basis arts of een specialist of is die mss. ooit eens geroyeerd.Voor mijzelf kan ik alleen maar zeggen dat ik 90% van de bewijzen heel aannemelijk vind maar ik niet 100% stellig zou durven beweren dat het ook echt uit integere, betrouwbare bronnen komt. Simpelweg omdat ik geen backgroundcheck heb uitgevoerd.Weer een andere zorg die ik heb is dat ik de stelling heel veel geld corruptie propaganda heel erg aannemelijk vind, maar me eigenlijk ook niet kan voorstellen dat nesmen als de Ab's en Roul geen geweten zouden hebben en dit willens en wetens zouden doen. Misschien toch teveel vertrouwen in de mens?Ergo conclusio ik zie door de bomen het bos niet meer en als ik een risikogroeper was zou ik me kunnen voorstellen dat ik ook hardstikke bang zou zijn en neigen om te doen wat ik geleerd heb. Nml. dat de dokter altijd gelijk heeft. Want ik weet maar al te goed dat dingen soms heel anders zijn dan dat ze lijken. Ondanks alle bewijs.

Top