BLOG

Naar één zorgbudget voor eerste-en tweedelijnszorg

Naar één zorgbudget voor eerste-en tweedelijnszorg

De kosten in de zorg rijzen de pan uit en tegelijkertijd heeft iedereen ruzie met iedereen. Huisartsen en minister maken ruzie, verzekeraars komen niet tot contracten met ziekenhuizen en de eerste lijn stuurt patiënten door naar de tweede lijn.

Het is wachten op nog verder uit de hand lopende kosten, met name in de tweede lijn. De financiële prikkels in de ziekenhuiszorg leiden tot toenemende volumegroei.

Gevolgen voor patiënt en verzekerde kunnen niet uitblijven nu de kosten explosief dreigen te stijgen. Onbetaalbare premies, hoge eigen betalingen en verschraling van het verzekerd pakket zijn het gevolg. En de zorg is niet optimaal.

Wijkgerichte aanpak

De NPCF ziet een belangrijke oplossing voor de huidige problematiek in het samenvoegen van de budgetten voor de eerste en de tweede lijn. Met daarnaast een wijkgerichte aanpak.

Samenvoegen budgetten

Het financiële ‘schot’ tussen de eerste en tweede lijn zorgt er nu voor dat er amper noodzaak tot samenwerking is en dat er -met name in de tweede lijn- een drijfveer is om meer te produceren. Door het instellen van één budget voor de eerste en tweede lijn, ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En er blijft geld over, wat besteed kan worden aan een wijkgerichte aanpak.

Doel moet zijn om in de eerste lijn te doen wat kan en slechts doorverwijzen naar de tweede lijn wat moet. De volumeprikkels in de tweede lijn moeten weggehaald worden. Daarnaast moet er nagedacht worden over wat er in de eerste lijn hoort en wat er beter door anderen gedaan kan worden, bijvoorbeeld door maatschappelijk werk of vrijwilligers. Want bijvoorbeeld eenzaamheid moet je niet met pillen bestrijden en los je niet per definitie op bij de huisarts.

Zorg dichtbij en wijkgericht

Goede samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg met aandacht voor preventie, de sociale omgeving en maatschappelijke ondersteuning is noodzakelijk. De verzekeraar stimuleert deze ontwikkeling of dwingt het zelfs af door middel van hun zorginkoop. De patiënt moet daarnaast een stevige rol krijgen bij het vaststellen van wat nodig en gewenst is. Voor de patiënt is het van belang dat goede zorg op de juiste plaats wordt geleverd, dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Budget overhouden

Op die manier samenwerken levert zorg op maat op en het wordt dan zelfs mogelijk om budget over te houden. Dat geld kan ingezet worden voor zorg die specifiek past bij de betreffende stad, regio of wijk. Ik denk dan aan preventie, gezondheidsbevorderende activiteiten en welzijn. Het gaat erom de kwaliteit van leven van mensen in een wijk te verhogen. En als dat dan de kosten beperkt, dan slaan we twee vliegen in één klap.

Wilna Wind

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 februari 2012

laten we even veronderstellen dat een nieuwe financieringsystematiek geen nadelen kent maar wel tal van problemen oplost: wie is er tegen? Nou, doen toch?

Mitrasing, huisarts

14 februari 2012

Het staat er duidelijk: één budget. Wat heeft dat dus met marktwerking nog te maken? En kwaliteit? En uitkomsten van geleverde prestaties?
Daar hoor je de NPCF en WIlma Wind niet over.

Tolman

14 februari 2012

Hier gaat het om! Maatwerk voor de patiënt/cliënt, geen (financiële) schotten en beter zorg/begeleiding die ook nog goedkoper kan. Wij denken dat het kan en zijn daar als organisatie van maatschappelijk dienstverlening heel actief mee bezig.

Wim van der Meeren

15 februari 2012

Goed punt van NPCF. CZ noemt het regio regie en wil er mee beginnen. Marktwerking is geen dogma op alle onderdelen. Als betalen voor ingrepen leidt tot te veel ingrepen, doen we iets niet handig. Meer kijken naar gezondheidswinst is geboden. Eén pot geld maakt ook enig "kijk- en luistergeld" in de tweede lijn haalbaar.
Competitie moet over kwaliteit en efficientie gaan.
Regio regie vergt samenwerking met alle partners, ook de concullega zorgverzekeraar(s).
Het wordt een andere marktbenadering: niet de overheidsplanning van vroeger, op sommige onderdelen stevige concurrentie, op andere samenwerking. Hele klus voor de NMA om daar een weg in te vinden.
Niet makkelijk, maar laten we het gaan doen en leren.
Onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg goed en toegankelijk te houden vraagt dat.

tjark reininga

15 februari 2012

het probleem van elke budgetbenadering is dat niet meer de zorgbehoefte van de patiënt/cliënt/burger centraal staat, maar een administratieve regeling. en natuurlijk zijn de budgetten niet onbeperkt, maar juist daarvoor is het hele verzekeringsstelsel in het leven geroepen. helaas zijn de belangen van het stelsel en de partijen die dat dragen (verzekeraars, zorgaanbieders en overheid) de belangen van patiënten en burgers gaan overvleugelen.

Pil

15 februari 2012

Ja, doen...en meteen alle dokters in loondienst, dan max 2,5 ton voor de toppertjes... dan staat veel geld verdienen ook niet meer zo centraal, want hoe duurder de zorg, des te meer premie moet de verzekerde patient ophoesten voor het tweede huis en de derde vakantie van de specialist.
Wat is nog reeel met de toenemende zorgkosten door vergrijzing? dus, hoera voor de Balkenende-norm!

qjyyMXAIXgWXKPQDZ

7 maart 2012

Ik snap je reactie, maar een aucsaal verband leggen tussen de explosieve groei van hart- en vaatziekten en het consumeren van producten zoals margarine en halvarine is zeker ook niet correct.De tijd die jij beschrijft is heel, he9e9l anders dan de tijd waarin wij nu leven, in verschillende opzichten. Waar wij nu aan onderdoor gaan is een toxische omgeving, waarin we voortdurend geconfronteerd worden met lekker eten dat makkelijk te verkrijgen is, en waarin er steeds meer activiteiten populair zijn geworden waarvoor beweging niet nodig is. Er zijn zf3veel factoren van belang bij de groei van hart- en vaatziekten, daar zal je veronderstelde factor van halvarine en margarine geen significant grote rol in spelen.Wat gewoon het devies is: alles met mate. Roomboter en dierlijke vetten? Prima, zolang je er maar niet teveel van eet. Zodra je er teveel van eet, dan wordt het een probleem. En als mensen er niet voor willen kiezen daarvoor minder boter te gebruiken, dan lijken mij slanke producten (hoewel gemodificeerd, maar dat is een persoonlijke voorkeur en echt niet wetenschappelijk bewezen dat het slecht is, tegenover de boeken/artikelen die dat beweren staan minstens net zoveel onderzoeken die het tegengestelde beweren) een prima uitkomst.

Top