BLOG

Het nieuwe profiel van de verpleging

Het nieuwe profiel van de verpleging

In 2006 luidde het dringend advies aan de toenmalige minister: maak het onderscheid tussen verpleegkundigen kwalificatieniveau 4 en 5 helder en veranker het wettelijk. Zes jaar later zijn we dicht bij de uitvoering van dat ingrijpende advies.

Want de verpleegkundig specialist is inmiddels wettelijk geregeld en bepaalde groepen verpleegkundigen, zoals longverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen mogen onder bepaalde voorwaarden medicatie voorschrijven. En: op 8 maart worden de nieuwe beroepsprofielen voor de verpleging gepresenteerd, die het onderscheid duidelijk maken.

Onder leiding van professor Pauline Meurs ziet op 8 maart wederom een baanbrekend advies het licht. De laatste keer was het VBOC-advies dat de toenmalige minister van Volksgezondheid Hans Hogervorst in mei 2006 inontvangst nam. Inmiddels, zes jaar verder, is een van de belangrijkste adviezen uitgevoerd. De verpleegkundig specialist is inmiddels wettelijk geregeld en bepaalde groepen verpleegkundigen, zoals longverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen mogen onder bepaalde voorwaarden medicatie voorschrijven.

Eigenwijs land

Op 8 maart gaat het dus over de nieuwe beroepsprofielen voor de verpleging. De belangrijkste vraag uit het VBOC-advies: maak het onderscheid tussen kwalificatieniveau 4 en 5 helder en veranker het wettelijk. Tot op de dag van vandaag werken er in Nederland HBO en MBO verpleegkundigen waarbij niemand het verschil ziet. Ze doen het zelfde werk en ze krijgen het zelfde salaris. Bovendien staan ze ook beiden in het BIG-register onder artikel 3 en zijn ze beiden tuchtrechtelijk aansprakelijk. Nederland is het enige land in de wereld waar verschillende niveaus verpleegkundigen op een wettelijke hoop zijn gegooid. Een eigenwijs land, dat getuigt van een ondernemersgeest (5 halen, 4 betalen), maar dit moeten we toch echt oplossen.  

Toekomstbestendig

En dat gaan we dus doen. Niet alleen wordt het onderscheid duidelijk, er worden ook prachtige doorlopende en afgestemde profielen gepresenteerd. Professionals in de verpleging krijgen optimaal loopbaanperspectief, er kan carrière gemaakt worden. De profielen zijn gericht op 2020 en toekomstbestendig. De profielen worden aangeboden aan de minister van VWS en V&VN. Een mijlpaal in de geschiedenis van de verpleging!

Precies op tijd

Denkend aan de arbeidsmarktproblemen in de nabije toekomst en aan de explosieve groei in de zorgvraag, komt dit advies van de Stuurgroep V&V2020 precies op tijd. De verpleging bereidt zich voor op de toekomst. Veel meer zorg thuis, ouderen met verschillende chronische aandoeningen, een veel grotere zelfstandigheid van zorgvragers. Maar ook veel meer voorkomen dan behandelen, de verpleging probeert de kosten voor te zijn door netwerkzorg en voorlichting te combineren. Veel meer gaat deze beroepsgroep de coördinatie en regie van zorgprocessen voor haar rekening nemen. Verpleegkundig specialisten gaan, samen met de collega’s medisch specialisten en huisartsen, taakherschikking daadwerkelijk vorm geven. In multidisciplinaire samenwerkingsverbanden wordt zorg gegeven waar de Nederlander in de toekomst om vraagt.

Nieuw in te richten

De nieuwe beroepsprofielen dragen bij aan een nieuw in te richten zorgsysteem. Verpleging en patiënten vormen daarin gezamenlijk een team dat borg staat voor het oplossen van gezondheidsproblemen.  Dat doen ze samen met andere zorgprofessionals en mantelzorgers. Netwerkzorg met de patiënt die deel uitmaakt van dit netwerk. De nieuwe profielen zijn aantrekkelijk voor schoolverlaters, maar ook voor mensen die graag willen omscholen. Er is straks plaats voor iedereen die een baan in de zorg wil en die daarvoor geschikt is.

De huidige verpleegkundigen en verzorgenden hoeven zich geen zorgen te maken, zij hebben de basis gelegd voor de nieuwe profielen. Aan hen is te danken dat Nederland zich geen zorgen over de zorg hoeft te maken, daar gaan zij namelijk voor zorgen.

Marian Kaljouw
Voorzitter V&VN

2 Reacties

om een reactie achter te laten

hluczcFl

7 maart 2012

Ben er helemaal voor te vdnien: Nederland regelland!En als we dan toch bezig zijn kunnen dan ook de volgende lieden worden ontzegd:* zakenmensen die een contact besproeien* kijvende echtelieden die de boedelscheiding bespreken* familiediners met meer dan 10 gasten* all male gezelschappen: ons schreeuwt zo lekker weg* all female gezelschappen: we babbelen zo lekkerMaar serieus: zitten we nou echt op zo'n regel te wachten? Moeten we ook op dit punt betutteld worden, is ons intrensiek fatsoen zo gering (a. dat we de kinderen er niet onder kunnen houden; b. dat we hier onze ergernis ventileren)? Niemand gaat voor z'n lol met 6-jarigen dineren (geen oppass gevonden bijv; oma niet beschikbaar); vroeger waren we toleranter. Heb dan het lef om zoiets de ouders te bespreken.En Belgische kinderen zijn inderdaad ongeveer de meest gedrilde in dit deel van Europa.Un peu de tolerance s'il vous-plait!

koWGTXYTjQAn

12 maart 2012

oqLxsN <a href="http://wwkzgikeanwg.com/">wwkzgikeanwg</a>

Top