BLOG

Bezuinigen; tijd voor politieke moed en wijsheid

Bezuinigen; tijd voor politieke moed en wijsheid

De inleidende beschietingen in aanloop naar de nieuwe bezuinigingsronde van het kabinet zijn begonnen. Een bezuinigingsronde die kansen biedt voor mensen met een beperking.

‘Slim bezuinigen’

Vicepremier Maxime Verhagen spreekt over ‘slim bezuinigen’ en de noodzaak van hervormen. Alle kabinetshervormingen lijken zich tot op heden vooral te richten op mensen met een beperking. Zij worden geconfronteerd met een ware stapeling aan maatregelen: het beperken van het PGB, de decentralisatie van de begeleiding en de jeugdzorg naar gemeenten, het schrappen van de AWBZ-zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking, de invoering van passend onderwijs en voor Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening de nieuwe Wet werken naar vermogen.

Maatschappelijke impact

Deze niet-uitputtende lijst telt niet alleen maar hervormingen. Het schrappen van de AWBZ-zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ook wel de IQ-maatregel genoemd, zal niet alleen leiden tot persoonlijke schade maar ook tot veel hogere maatschappelijke kosten. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Zonder goede begeleiding en zorg dreigen zij in een isolement of erger, in grote problemen te komen. Andere hervormingen gaan gepaard met bezuinigingen die het doel van de hervorming ondermijnen. Zoals bijvoorbeeld de bezuiniging op passend onderwijs. Grotere klassen en minder begeleiding voor kinderen met een beperking in het onderwijs zal hun ontwikkelingskansen en dus ook hun kans op participatie ernstig belemmeren.

Consequenties ondoorzichtig

In kabinetsformaties zijn de consequenties van bezuinigingen niet altijd inzichtelijk of wordt uitgegaan van verkeerde vooronderstelling. Soms domineert de financiële taakstelling. Zo kwam de bezuiniging op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking alleen maar voor in de financiële bijlage. In het regeerakkoord ontbreekt überhaupt een verwijzing, laat staan een inhoudelijke toelichting.

'Terugonderhandelen'

Staatssecretaris Teeven wil vanwege de negatieve effecten op Justitie 'terugonderhandelen' over de eigen bijdragen in de GGZ. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Dit is ook het moment om andere bezuinigingen met onbedoelde grote effecten te herstellen. Zoals die op passend onderwijs en de IQ-maatregel. Deze maatregelen zijn gelukkig nog niet doorgevoerd. Daarmee zouden niet alleen de mensen met een beperking enorm geholpen zijn, maar ook de bewindslieden die deze maatregelen moeten uitvoeren.  Niet voor niets heeft de minister van Onderwijs eerder besloten tot uitstel en heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid nog steeds geen invulling gegeven aan haar bezuiniging. Beide bewindslieden worstelen merkbaar en maken zich net zoals staatssecretaris Teeven zorgen over de neveneffecten.

Bredere agenda

Het zou daarom van politieke moed en wijsheid getuigen als het kabinet de onderhandelingsagenda in maart verbreedt tot ook deze twee eerder gekozen bezuinigingen. Is nu minder bezuinigen dan eerder afgesproken realistisch? Waarschijnlijk niet, maar in deze heroverweging ligt een oplossing voor het oprapen. Binnen beide begrotingen zijn aan de sector ook diverse extra middelen toegekend. Extra middelen die veelal gepaard gaan met verschillende potjes en een reeks aan bureaucratische voorwaarden. Stuur als overheid alleen nog maar op resultaten en voeg al die potjes samen tot één budget. Spreid vervolgens de bezuiniging over de gehele sector en laat de prioriteiten binnen het totaalbudget aan de sector zelf. Zorgaanbieders en onderwijsinstellingen zijn mans genoeg om samen met hun medewerkers, ouders en cliënten te komen tot verantwoorde keuzes. Politiek gezichtsverlies? Wie kiest voor kwetsbare mensen met een beperking verdient alleen maar respect.    

Jan de Vries
Directeur van MEE Nederland; vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking
Volg Jan de Vries op Twitter

3 Reacties

om een reactie achter te laten

zwanikken

24 februari 2012

HERSTEL,PROGRAMMA'S VOOR DE POLITIEK ,SAMEN MET

PATIËNTEN

Kars Veling

5 maart 2012

Mooi Blog, Jan. En helemaal waar. Onbegrijpelijk dat de politiek er zo lang over doet om dit ook te gaan inzien, nog los van een aantal reeds doorgevoerde maatregelen, zoals de inkomenstoets, waarbij onze Wajongeren hun ouders mogen gaan onderhouden, als die in de Wwb zitten.
Mag ik je Blog gebruiken voor een inleiding bij een avond van de Raad van Kerken?

Groet,

Kars

jSLTlquXdfEqKBa

7 maart 2012

Deze update onzder problemen uitgevoerd op mijn N95 ( Oorspronkelijk T-mobile "locked" )Prachtige handleiding om uw telefoon van versie 12.0.0.3 om te zetten naar de nieuwe versie !De productcode veranderen was in mum van tijd aangepast met het schitterende programma , zodat de update vlekkeloos zou verlopen . Indien ik dit niet zou gedaan hebben , moest ik wachten op een update voor T-mobile gelockte telefoons Dan de update uit gevoerd ( voor de veiligheid toch maar de lader ingsteopt zodat de batterij niet leeg loopt tijdens de update , anders is uw telefoon naar de eeuwige jachtvelden )Na de update mijn telefoon opgestartEven geschrokken dat alles in het engels was :sMaar via de menu's kunnen van taal veranderen , en werkt perfect in het nederlands nu . ( uw productcode bepaalt mede de taal die je kan kiezen na de update )Daarna het sis bestand geinstalleerd om de menu's weer aan te passen zoals beschreven in de handleiding hierboven !Dan mijn backup terug geplaatst => en daar liep het echter wel gedeeltelijk mis Ik had gelezen dat u beter uw backup plaats op uw sd kaartje en niet via pc werkt Wel via PC backup terugplaatsten ging goed tot 84 procent Daarna bleek het programma "vast" te zitten Alles was terugplaatst , uitgezondert mijn contacten Dan maar al mijn contacten van SIM terug gekopieert naar telefoon en dit probleem was dan ook opgelost Dus mission completed :p Verder heeft deze firmware update op het eerste zicht wel wat resulateten :Ik ondervindt beter ontvangst met WlanSneller werkende telefoonSneller werkend fotogedeelte Mvg , kristofAlvast bedankt allemaal voor jullie nuttige bijdrage

Top