BLOG

Help, ik heb een hulpmiddel nodig

Help, ik heb een hulpmiddel nodig

Heeft u om medische redenen een hulpmiddel nodig? Een traplift, krukken of een rolstoel? Dan wens ik u veel succes. De regelingen rond hulpmiddelen zijn namelijk ingewikkeld. Het is niet makkelijk te begrijpen wie wat wanneer betaalt en hoe dat werkt. Een hulpmiddel voor het aanvragen van een hulpmiddel is geen gek idee.

Lage en hoge btw-tarieven

Neem bijvoorbeeld de btw-tarieven voor hulpmiddelen. Een gewone kinderwagen valt in het 19 procent tarief, volgens de Belastingdienst. Wandelwagens en buggy’s die zijn aangepast aan gehandicapte kinderen worden met 6 procent belast. Voor een personenauto die specifiek voor een invalide is aangepast, wordt echter 19 procent gerekend. Helder?

Nog een voorbeeld. Urinezakken en toebehoren zitten in het lage btw-tarief. Als de urinezakken worden geleverd met andere goederen, moet de factuur gesplitst worden. Hygiënische middelen om de urinezakken te wassen zitten bijvoorbeeld in het hoge btw-tarief. Als u de btw niet kunt splitsen, dan wordt alles belast met 19 procent. Snapt u het nog?

Verschillende vergoedingen, of niet

Hulpmiddelen worden op verschillende manieren vergoed, of niet vergoed. Voor een gewone wandelstok moet u zelf betalen. De rollator zit in het basispakket en wordt vergoed via de verzekeraar. Aanpassingen aan de auto die nodig zijn om te kunnen werken, kunnen vergoed worden via de WIA. Verder zijn er vergoedingen vanuit de AWBZ en de WMO. Simpel toch, of niet?

Veel hangt af van de situatie. Gebruikt u een rolstoel thuis, dan krijgt deze vergoed via de WMO. Zit u in een AWBZ-instelling dan wordt dezelfde rolstoel vergoed via de AWBZ. Ik leen nog een voorbeeld van het Wegwijzerloket MEE Noord en Midden Limburg. De anti-decubitusmatras waarop u ligt in het verpleeghuis wordt vergoed via de AWBZ. Ligt u op dezelfde matras in een gezinsvervangend tehuis dan wordt deze vergoed via de ZVW.

Verschillende loketten

Hoe hulpmiddelen worden vergoed, hangt dus af van het soort artikel en de plek waar ze worden gebruikt. Om voor verschillende vergoedingen in aanmerking te komen, moeten op verschillende plekken indicaties worden gehaald en zaken worden geregeld. Hulpmiddelen moeten in de meeste gevallen worden voorgeschreven door een arts of specialist. Voor verzekeraars is dit meestal voldoende. Soms moeten zij nog goedkeuring geven. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat alle dochters en nichten in een familie ZVW-vergoede incontinentiematerialen gebruiken als maandverband. Voor een AWBZ-vergoeding is een indicatie nodig van het CIZ, voor de WMO gaat u naar het loket van de gemeente en voor de WIA naar het UWV. Misschien is het nog wel het simpelst om zelf te betalen, u gaat over uw eigen portemonnee.

Eenvoudiger en patiëntvriendelijker

De zorg moet eenvoudiger, is het heersende adagium. Iets simpels als het regelen van een hulpmiddel vergt bijna een hulpmiddel. Dat moet en kan eenvoudiger, efficiënter en patiëntvriendelijker. Hoe? Denkt u mee?

Maaike de Vries
Chef Zorg, De Argumentenfabriek

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Elke de Quay - Beter in Gesprek

27 februari 2012

Maaike legt hier heel helder een vinger op de zere plek. De vergoedingen uit alle regels zijn niet alleen een enorme kluwen wol die uit elkaar gehaald moet worden. Iedere regel en de uitvoering ervan moet an sich tegen het licht gehouden worden. Ikzelf ben tot vorig jaar verstrikt geraakt in die kluwen van regels, uitvoering en vergoeding. Van begin tot eind zo'n anderhalf jaar er in gezeten. Daarover schreef ik "Regels: overbodig kwaad of overbodige luxe?", te lezen op http://www.beteringesprek.nl/documenten/Regels%20-noodzakelijk%20kwaad%20of%20overbodige%20luxe.pdf

Ook ik denk graag mee over verbetering van efficiency en effectiviteit in deze!

Cora Postema

27 februari 2012

Pirachtig verhaal van Elke. Eigenlijk helemaal niet prachtig maar zo herkenbaar. Volgens mij heeft bijna elke rolstoelganger zulke verhalen van inefficientie en ineffectiviteit. De leveranciers van hulpmiddelen spinnen volgens mij garen bij het wirwar aan regels en potjes en gebruikers die nooit een rekening zien.
Wij krijgen spullen voor thuisbeademing. Voorheen kon ik bestellen wat ik nodig had. Nieuwe slangen, canule etc. Toen kwam het bericht dat we in het vervolg een standaardpakket per kwartaal krijgen omdat sommige mensen elke week wat bestelden, dat was te ineffcient.
Nu krijgen wij per kwartaal spullen en hebben ondertussen een hele voorraad. Bestel je minder zou je zeggen... maar dat lost ons probleem niet op. Ik zou per kwartaal willen bestellen wat ik nodig heb.
Andere leverancier levert sondevoeding en toebehoren. De eerste levering kregen we allerlei spullen erbij, waarvan de helft nu nog ongebruikt in de kast staat. De toeding gaat via een grote spuit. Die spuit gaat net als mijn servies in de vaatwasser en zo gebruik ik na twee jaar nog steeds de eerste spuiten. Goede kwalitieit. Werd ik laatst gebeld door de leverancier of de sondevoeding nog wel nodig was en écht werd gebruikt omdat we nooit hulpmiddelen bestelden. Dat was oplettend, maar zegt ook iets over het gemak van 'weggooien'. Ook hier krijgen we nooit een rekening te zien.
Kortom... sommige dingen zijn heel moeilijk te verkrijgen/vervangen, andere (te) gemakkelijk. En dat allemaal denk ik uit kostenoverwegingen... kosten die de gebruiker niet zelf onder ogen krijgt als het wordt vergoed. Ik zou wel wat meer kostenverantwoordelijkheid (dat betekent niet meer betalen, maar wel zicht op kosten en sturing in bestellingen) willen dragen als daarmee de regels versoepelen. Ik denk dat dat tot behoorlijke besparing kan leiden.

Edith Hagedoren

28 februari 2012

Vilans beaamt het geschetste probleem en heeft hiervoor de Vilans Hulpmiddelenwijzer in het leven geroepen. Patiënten en zorgprofessionals vinden in deze Hulpmiddelenwijzer onafhankelijke en eenvoudige informatie over het gebruiksdoel van het hulpmiddel, voor wie het hulpmiddel geschikt is, vergoedingsmogelijkheden, uitvoeringen, richtprijzen, afmetingen en fabrikanten. U vindt de Vilans Hulpmiddelenwijzer op www.vilans.nl/hulpmiddelenwijzer. Vilans werkt hiervoor samen met Kiesbeter.nl. Op www.kiesbeter.nl/hulpmiddelen staan de diverse vergoedingsregelingen begrijpelijk beschreven en heeft u ook meteen toegang tot de Vilans Hulpmiddelenwijzer.

Dekker

4 maart 2012

Maar dat is nog lang niet alles. Besluit je om te verhuizen, omdat de leefbaarheid in je buurt achteruit holt, vergeet dat dan vooral niet via een huisarts te regelen. Klaag je daar niet over de woonsituatie, ben je daarna voor de WMO niet meer hulpbehoevend. De bij de politie en de woningbouwvereniging zijn door de wet op de privacy voor jou als burger niet opvraagbaar, en voor de gemeente is dat veel te veel werk. Van het kastje naar de muur en terug en terug.
Rest het zelf te regelen en te betalen. Is dat de gewenste vereenvoudiging van het zorgstelsel.

Cremers

7 maart 2012

Maaike de Vries gaat te raden bij MEE en Edith Hagedoren verwijst de verwijzer [KiesBeter] naar de [hulpmiddelen]verwijzer van Vilans. Dit is in een notendop het probleem; beide dames denken dat het probleem is opgelost als er weer een nieuwe functionaris of organisatie in het leven wordt geroepen. MEE biedt geen zorg en dankt haar bestaansrecht juist vanwege het feit dat het in de zorg niet goed geregeld is. Zij komen in actie als mensen vast lopen in de ingewikkelde bureaucratie. Kies Beter was bedoeld om de weg te vinden, maar wie weet Kies Beter te vinden? Daarom dat Vilans ook nog eens een soortgelijk 'product' maakt. Allemaal kosten die, net als management- en bestuurskosten, in de kostprijs van de zorg verdisconteerd zijn. Zo blijft er steeds minder over voor de daadwerkelijke zorg of voor de noodzakelijke hulpmiddelen. Een mooi voorbeeld van hetzelfde principe zagen we afgelopen week; UWV wil mensen van 55+ aan het werk krijgen: oplossing is een paar honderd extra banen bij het UWV, maar géén extra banen in de gezondheidszorg, onderwijs of waar dan ook voor deze 55+ers, dus die blijven op een enkeling na werkeloos of doen onbetaald werk in de zorg omdat er geen geld voor is.
.

Top