BLOG

Diagnose Diabetes 2025

Diagnose Diabetes 2025

“Gezondheid is en blijft een individuele zaak. Maar dat laat onverlet dat individuele problemen vanzelf een collectief probleem worden als voldoende mensen er last van hebben.”

Verdubbeling

Dit schrijft Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, in het boek ‘Diagnose Diabetes 2025’. Wientjes raakt hier aan een interessant vraagstuk. Want wanneer wordt een individueel probleem een collectief probleem?
Neem nu diabetes. Deze chronische ziekte grijpt snel om zich heen. In 2025 hebben naar verwachting ruim 1,4 miljoen Nederlanders met diabetes te kampen. Dat is 8,4 procent van de bevolking. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2007, toen slechts 4,6 procent van de Nederlandse bevolking diabetes had.

Collectief probleem

Me dunkt dat dit een probleem is. Wientjes, uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander van 2011, heeft helemaal gelijk; dit is geen individuele zaak meer. Diabeteszorg is niet gratis. Bovendien zijn mensen met diabetes minder productief op de arbeidsmarkt. Dat heeft gevolgen voor de gehele economie. En daarmee is het probleem dus collectief geworden.

Dit roept vele vragen op. Hoe houden we al deze mensen betrokken op de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we ervoor dat het aantal mensen met diabetes niet nóg verder groeit? Hoe houden we diabeteszorg zo goed en toegankelijk mogelijk, terwijl we voorkomen dat de kosten de pan uit rijzen?

Uniek samenwerkingsproject

Deze vragen zijn van het grootste belang, ook voor werkgeversorganisaties. Daarom heeft Wientjes deelgenomen aan ‘Diagnose Diabetes 2025’, het unieke en visionaire samenwerkingsproject van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). De NDF heeft honderd toonaangevende hoofdpersonen op het gebied van diabetes bij elkaar gebracht. Nooit eerder is zoveel kennis en expertise bijeen gebracht. Niet alleen mensen uit het zorgveld, maar ook het mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties waren erbij betrokken. Al deze belangrijke spelers hebben samen geprobeerd één vraag te beantwoorden: hoe ziet de diabeteszorg eruit in het jaar 2025? Op 30 maart presenteert de NDF de resultaten van het samenwerkingsproject en het boek ‘Diagnose Diabetes 2025’. Hierin staan alle conclusies samengevat.

Opties voor de toekomst

Op basis van de aanbevelingen van al deze partijen zijn meerdere beleidsopties uitgedacht voor de toekomst. De speciaal samengestelde Diabetes Rekenkamer heeft alle cijfers doorgerekend. En dit zijn nog maar enkele van de beschouwingen die uit dit project zijn voortgekomen.

Inge de Weerdt
Directeur Nederlandse Diabetes Federatie

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hageman

2 maart 2012

Uit bovenstaand artikel kan ik niet opmaken of ook de patienten betrokken zijn bij het debat, die zijn immers bij uitstek (ervarings)deskundig?
Met vriendelijke groet, Sylvia Hageman

de Weerdt

8 maart 2012

Geachte mevrouw Hagema,


Naast toonaangevende stakeholders afkomstig uit het diabetesveld, het zorgveld, de wetenschap, het bedrijfsleven, overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties, hebben we zeker ook intensief samengewerkt met de patientenorganisaties. Diabetes Vereniging Nederland, DVN, is als lid van de NDF zeer goed vertegenwoordigd geweest tijdens de verschillende denksessies, de directeur Maarten Ploeg is ook columnist in het boek “Diagnose Diabetes 2025” en is aanwezig als tafelgast tijdens ons congres op 30 maart a.s. Patienten zijn inderdaad een hele belangrijke doelgroep voor ons boek en worden ook zeker betrokken in het vervolgproces.

COahrlPXPfIz

14 april 2012

Een wiki over jezelf gaan bjueoidhn lijkt me nogal vragen om moeilijkheden en is niet echt objectief. Ook lijkt het me moeilijk om waarde te gegeven aan wat er in je wiki verschijnt en of dit werkelijk heeft bijgedragen aan je outputSemantisch analyses zijn hartstikke handig, maar er is een sterke trade-off tussen nauwkeurigheid en volledigheid; hoe vollediger je wil zijn hoe onnauwkeuriger het wordt, het tegenovergestelde is ook waar. Een database die niet handmatig wordt gecureerd is niet nauwkeurig en is maar een beperkte afspiegeling van de werkelijkheid.Om met een systeem als ORCID alle output van een wetenschapper eerlijk en nauwkeurig weer te geven zie ik echt (nog) niet gebeuren. Het is dus ook nog geen alternatief voor de maatstaf die nu vaak wordt gebruikt om een wetenschapper te beoordelen: een combinatie van publicaties, impact factor van de publicaties, zo je wilt H-index (een snijpunt van aantal keer geciteerd en aantal publicaties), en zoiets als binnengehaald onderzoeksgeld.

Top