BLOG

Verhoog de accijns op tabak

Verhoog de accijns op tabak

Op dinsdag 13 maart nam de Tweede Kamer de motie-Joldersma aan, waarin de regering wordt verzocht “er zorg voor te dragen dat de bestaande expertise en kennis op het gebied van tabakspreventie bij STIVORO binnen Trimbos wordt verankerd”.

Dit is goed nieuws. Het heilloze plan van de regering om het expertisecentrum op het gebied van tabakspreventie STIVORO op te heffen, wordt dankzij deze motie iets afgezwakt.

Dapper

Wat vooral bijzonder is aan de motie, is de indiener. Cisca Joldersma is een dapper Kamerlid. Haar partij, het CDA, zit in de regering en is dus medeverantwoordelijk voor het huidige tabaksbeleid. Dat beleid is niet verstandig. Het rookverbod in cafés wordt versoepeld en medicatie bij stoppen met roken verdwijnt uit het basispakket. Maar het CDA lijkt nu een statement te maken: tot hier en niet verder. Joldersma heeft een eerste stap gezet naar een verstandiger tabaksbeleid.

Tabaksaccijns

Wie A zegt, moet B zeggen. Dit is het moment om door te pakken. En dan het gaat het vooral om slim doorpakken. Ik roep de onderhandelaars aan tafel in het Catshuis op: verhoog de accijns op tabak. Hiermee weet u namelijk twee vliegen in één klap te slaan. U neemt een zeer effectieve maatregel om het roken te ontmoedigen. De WHO onderschrijft dit. Mensen zullen minder roken, waardoor de zorgkosten dalen. Bovendien brengen degenen die wél nog roken, meer geld op door de accijns. En niet zo’n beetje ook. Een verhoging van vijftig cent levert de staatskas tientallen miljoenen euro’s op.

Toevallig hebben de sigarettenproducenten net zelf een prijsverhoging aangekondigd per 1 april. Maar deze verhoging spekt alleen de kas van de tabaksindustrie. Een accijnsverhoging spekt de staatskas. Daar heeft iedereen wat aan, niet alleen big tobacco.

Geldnood

Dat komt goed uit, want Nederland zit in geldnood. Op dit moment praten politici in het Catshuis over de vraag waar ze miljarden vandaan kunnen halen. Accijnsverhoging is een relatief makkelijke maatregel. Het is snel in te voeren en levert direct geld op. Ook de effecten op lange termijn zijn gunstig. De zorgkosten zullen dalen omdat minder mensen roken.

Daarom roep ik het Catshuis op: verhoog de accijns op tabak!

Onno van Schayck

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 maart 2012

Sturen op geld werkt altijd! Maak tabak peperduur en je zult zien; mensen gaan minder roken. Net als een hoge benzineprijs de (prive) auto minder km's laat rijden. Stichtingen als Stivoro doen op zich goed werk, maar kosten bijzonder veel geld. Uiteindelijk zijn dergelijke clubjes voor een groot deel actief om zichzelf te laten voortbestaan...
Verder heb ik niet de illusie dat de verstokte en verslaafde roker zich ook maar iets aantrekt van de goede adviezen van Stivoro. Ook de stoere puber zal zich echt niet verdiepen in de Stivoro informatie. Maak shag of sigaretten 10 euro per pakje, dat werkt altijd!

ANH Jansen

22 maart 2012

Verhoging van de Accijnzen gaat ten koste van het volume. Netto is de opbrengst gelijk. De Staat schiet er niets mee op.

Verhoging van de gezondheid van de bevolking impliceert een verlenging van de levensverwachting en daardoor een verhoging van de uitgaven aan AOW en pensioenen.

De zorgkosten zullen echter niet zoveel dalen als Stivoro suggereert. De hoogste zorgkosten worden gemaakt in de laatste 5 jaar van iemands leven.

Macro economisch is roken budgettair neutraal. Op de korte termijn verliest een Staat inkomsten. Daarom zal een Overheid zoals Nederland die heeft, waarin het belang van het individu ondergeschikt is aan het belang van het openbaar bestuur, de Lidstaat, de accijnzen niet verhogen om het roken terug te dringen.

Finland heeft een ministerie van VWS met 250 man ambtenaren. Zeer hoge accijnzen op alcohol en rookwaren. Nederland heeft 15.000 man zitten op VWS.

Van een terugtredende overheid is in Nederland dan ook geenszins sprake.

Steek er nog maar een op. En daarna een Bavaria. En doop die Bitterbal maar in de mayo om het af te maken.

Stukje eigen verantwoordelijkheid om de staatskas te vullen.

Stivoro semi ambtenaren kunnen echter voortgaan met hun goede werk. Prima gelobbyed.

Zwanikken -Leenders

23 maart 2012

Verhoog de accijns van ALCOHOL.

Baudoin

23 maart 2012

De reactie van de heer Jansen onderschrijf ik volledig.
De redenering van de heer van Schayck is krom en deugt niet, alle goede bedoelingen ten spijt.

wurtz

23 maart 2012

Veel beter zou zijn als de leeftijdsgrens naar 18 jaar zou worden verhoogd en effective maatregelen op naleving zou plaatsvinden. Het verhogen van accijns op tabak/alcohol zorgt voor meer criminaliteit en zorgt ervoor dat wij extra kosten moeten maken om dit te bestrijden. Nederland shopt al over de grens( belgie en luxemburg) dien ten gevolge loopt de staat al extra inkomsten mis. De statistieken laten dan zien dat wij minder consumeren doch de werkelijkheid is anders, wij kopen anders in, welke inkopen statistisch niet zichtbaar zijn.
Dus geen verdere verhoging van accijns, maar verhoging leeftijdgrens.

FJJ Conijn

23 maart 2012

De feiten en cijfers:

* Roken levert per jaar 2,3 miljard euro aan accijnzen op (1), maar kost de samenleving 13% van de ziektelast (2). Er van uitgaande dat met die ziektelast alleen de curatieve zorglasten bedoeld worden, is dat dus al een bedrag van een kleine 6 miljard (curatieve zorglastentotaal over 2010: 45 miljard). Anders wordt dat bedrag nog hoger (als AWBZ-uitgaven ook meegeteld moeten worden).

* Als er minder mensen gaan roken door een accijnsverhoging kan de accijnsopbrengst inderdaad gelijk blijven, maar dalen de zorguitgaven. Dus netto toch winst.

* Als mensen langer leven in goede gezondheid wordt de verhouding tussen premie-inkomsten en zorguitgaven gunstiger, dus het zorgfinancieringstekort kleiner. Weliswaar drukt langer leven op de pensioenfondsen, maar dat is op te lossen door langer door te laten werken. Hetgeen ook redelijk is, als men steeds langer leeft in goede gezondheid.

Onno van Schayck heeft dus helemaal gelijk. De accijnzen zouden zelfs nog veel meer verhoogd moeten worden dan 50 cent. De enige beperking, voorlopig, is dat de buurlanden ook mee zouden moeten doen.

Overigens geldt hetzelfde principe voor de accijnzen op alcohol, die zouden ook omhoog moeten.

Referenties:
1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns#Opbrengst_in_Nederland
2. http://rvz.net/uploads/docs/Advies_-_Buiten_de_gebaande_paden1.pdf, blz. 40.

FJJ Conijn

23 maart 2012

Voor "De enige beperking, voorlopig, is dat de buurlanden ook mee zouden moeten doen." gelieve te lezen:

De enige beperking qua plafond van de accijnsverhoging, totdat de inkomsten de uitgaven dekken, is de prijs van tabak in de buurlanden. Maar de accijnzen zouden zeker omhoog moeten, tot het punt dat mensen in wezenlijke getale de grens over gaan om tabak te kopen.

Ses

25 maart 2012

Wat kosten de personen die aan drugs verslaafd zijn???
O, Ja, daar is een regeling voor dat de overheid betaald.
Wat kost dat de overheid???Anders gaan ze wel stelen. De personen die roken betalen het zelf en er wordt heel veel belasting over geint.
Mijn man is 65 jaar en vanaf 14 jarige leeftijd roker.
Eerder werd je er niet op attent gemaakt dat roken slecht is, hij wil er heeeel graag vanaf,maar zeer moeilijk. Al vaak geprobeerd hoor.
Gelukkig nog nooit ziek geweest. Ze doen ook moeilijk over vergrijzing, als hij dan wat zal krijgen zal hij niet lang ziek zijn en hebben ze ook geen probleem met vergrijzing.
Liever een kort en goed leven dan een lang en ellendig leven.

Niet roker!

Top