BLOG

Innovatie kostenpost of kans?

Innovatie kostenpost of kans?

Is innovatie het toverwoord van deze tijd? Je zou het bijna gaan denken met de inzet op topteams rond innovatiegebieden en innovatiecontracten. Maar is iedereen zo enthousiast? Nee.

Innovaties in de zorg worden vaak gezien als een mogelijke kostenpost die de uitgaven in de zorg vergroot. En juist in een periode dat we ons als samenleving richten op bezuinigingen, is dat geen welkome boodschap. Maar werkt het echt zo? Zijn we niet teveel gericht op de korte-termijngevolgen en ons te weinig bewust van de lange-termijnwinst?

Innovatie en diabetes

De heer Moerkamp, voorzitter CVZ, geeft in zijn column in het boek Diagnose Diabetes 2025 aan dat de kritische noot er absoluut mag zijn. “…drie kwart van de onhoudbare kostenstijging in de gezondheidzorg wordt door nieuwe medische technologie, of de verspreiding ervan naar toepassingen waarvoor de vernieuwing niet bedoeld was, veroorzaakt”, aldus Moerkamp. Maar impliceert dit dat innovaties als oplossing terzijde moeten worden geschoven? In de verschillende denksessies met mensen uit bedrijfsleven, overheid en het zorgveld bleek dat innovatie een belangrijke pijler is voor de toekomstige diabeteszorg. Juist met de voortgang van kennis, techniek en kunde kunnen kansen ontstaan; binnen de vroegdiagnostiek, de behandeling en de genezing.

Maar innovaties moeten niet alleen vanuit de wetenschap worden geagendeerd, ingegeven door visie, kunde en inzichten. Soms zijn gedragsveranderingen ook innovaties. Moerkamp: “Wellicht de belangrijkste innovaties zijn te bereiken in lifestyle-programma's. Niet door het uitvinden van weer het zoveelste beweegprogramma. De échte innovatie-uitdaging is om mensen met type II diabetes daadwerkelijk aan het bewegen te krijgen. Dit is beter dan welke andere interventie voor deze mensen dan ook.” Dat klinkt niet sexy, maar is wel realiteit.

Diagnose Diabetes 2025

We hebben een bron van informatie, inzichten en visies gekregen ten behoeve van het boek Diagnose Diabetes 2025. Nu begint het echte werk: wat gaan we doen. Inzetten op innovaties is hierbij één route. Maar de ervaring leert dat innovaties niet altijd vanuit ingewikkelde modellen ontstaan, maar ook terug te vinden zijn bij de patiënt zelf. Er liggen dus mooie uitdagen voor wetenschappers, de zorgprofessionals en ook de diabetespatiënt zelf. Innovaties die kosten kunnen beperken en het leven direct kunnen raken.

Het boek Diagnose Diabetes 2025 is gestoeld op het concept “Diagnose 2025”. Samen met Michel van Schaik, Rabobank en Philip Idenburg, BeBright, heeft NDF de doorvertaling naar diabetes gemaakt. Op vrijdag 30 maart wordt het boek gepresenteerd op de Nationale Diabetes Dag

Inge de Weerdt
Directeur Nederlandse Diabetes Federatie

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ckgbQRORMVOCg

14 april 2012

Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently ameperhd by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass' favor.

Top