BLOG

Alzheimer epidemie vergt nieuw deltaplan

Alzheimer epidemie vergt nieuw deltaplan

Het Europees Parlement heeft in November 2010 de Commissie gevraagd Alzheimer tot een EU prioriteit te maken en doet een dringend beroep op elke lidstaat om hier snel wel werk van te maken.

David Cameron, de Premier van het Verenigd Koninkrijk, presenteerde onlangs " a national challenge on dementia". Dit nationale plan bevat 4 soorten maatregelen: een impuls voor onderzoek mbt dementie, het verbeteren van de kwaliteit van dementiezorg, het vergroten van de publieke bewustwording mbt dementie en het meer dementie-vriendelijk maken van lokale gemeenschappen.

Sarkozy

President Sarkozy presenteerde al vier jaar geleden het derde Franse Alzheimer Plan, waarin voor een periode van 5 jaar 1,6 mld euro werd uitgetrokken. In februari van 2011 werd geconcludeerd dat dit programma moet worden voortgezet om het momentum vast te houden en de vooruitgang die is gemaakt te borgen.

Nationaal plan

Ook in Nederland beseffen veel partijen dat er een nationaal plan dementie moet komen. Het aantal mensen met Alzheimer in Nederland is nu bijna 250.000. Tegen 2040 zal dit lot tenminste 500.000 mensen treffen. Iedereen die geconfronteerd wordt met een naaste met Alzheimer ondervindt letterlijk aan den lijve wat dat voor mantelzorgers betekent. Bovendien krijgen we in die jaren te maken met een drastisch krimpend aanbod op de arbeidsmarkt.

Maatregelen

We praten in Nederland veel over het bevorderen van een kenniseconomie en het creëren van excellence centers voor research & development. We beseffen dat in een vergrijzende samenleving een andere kijk op zorg en zorgverlening nodig is die uitgaat van een meer integrale benadering van patiënten. We weten ook dat een doelmatige zorgverlening gebaat is bij specialisatie en concentratie, maar dat die ontwikkeling staat of valt met het vermogen om zorg dichtbij te organiseren waar dat nodig is. We realiseren ons dat de zorg voor ouderen in de toekomst alleen goed mogelijk is wanneer er een naadloze samenwerking gaat ontstaan tussen professionele zorg en mantelzorg. En we doen hard ons best om de noodzakelijke samenwerking tussen eerste en tweede lijn niet alleen maar een budgettaire substitutiediscussie te laten zijn.

Al deze elementen komen samen in het realiseren van een waardevolle toekomst voor huidige en toekomstige dementiepatiënten, de betrokken verpleegkundigen en verzorgenden en de mantelzorgers.

Het zal dus niet lang meer duren voordat Premier Rutte en Minister Schippers hun deltaplan voor de aanpak van het dementieprobleem presenteren.

Martin van Rijn

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 april 2012

Onderzoek leidt niet vanzelf tot minder kosten, maar veelal tot een stijging van de kosten. Het onderzoek zou zich moeten richten op het voorkomen van Alzheimer of ten minste het juist diagnosticeren. Er worden nog erg veel delieren voor Alzheimer aangezien. Dat is jammer want een delier is met de juiste behandeling reversibel, maar als je lang genoeg wacht dan niet meer.

Toch vind er in Nederland (en buiten Nederland) vrijwel geen onderzoek plaats naar het identificeren van een delier in de thuissituatie. En als het aan de huidige Alzheimer onderzoekers ligt dan blijft dat zo. Met delieronderzoek in de thuissituatie is het inderdaad lastig om wetenschappelijk hoog te scoren, maar het is wel belangrijk.

Anoniem

5 april 2012

Alzheimer is nog een zeer moeilijk te behandelen ziekte. De zeer frequent voorgeschreven geneesmiddelen hebben een zeer beperkte invloed op het beloop. Je kunt wel een Delta plan maken, maar zonder mogelijkheden om het ziektebeloop aan te pakken helpt dat niet. Ik ben het met de eerste schrijver eens dat preventie dus speerpunt moet zijn omdat genezing onmogelijk is. En dat betekent onder andere een stringentere anti tabaks wetgeving. Op hdat punt laat deze regering het helaas afweten.

Ruyten

5 april 2012

Professionals dienen mantelzorgers/vrijwilligers te ondersteunen!
‘De wondere wereld van dementie’, geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Deze vorm van omgevingszorg, ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats, vermindert probleemgedrag en biedt een houvast aan mantelzorgers. Dit in combinatie met de juiste woonvorm, zoals een Thuishuis, zorgt ervoor dat een dementerende beter gaat functioneren en tot meer in staat blijkt dan wij dachten. Kijk ook www.dementiefilm.nl en laat er nú (financiele) steun komen voor deze praktische innovatie!

Anco

8 april 2012

Beginnen met extra uitgaven op het passend onderwijs. Probeer vroeg in het (basis) onderwijs excellerende leerlingen op dat niveau les te geven. Leonardo onderwijs geeft hiertoe de aanzet, maar slaagt nog onvoldoende. Zij hebben het in zich DE denkers en ontwikkelaars van onze toekomst te worden. Daar moeten we investeren!

Fabries Vogelsang

4 april 2013

Het komt te laat voor mijn man die afgelopen zaterdag op 53 jarige overleed aan de gevolgen van ALS en FTD (dementie op jonge leeftijd) Maar voor hen die straks dit overkomt zou het zo goed zijn dat er een middel wordt gevonden.

Fabries Vogelsang

4 april 2013

Het komt te laat voor mijn man die afgelopen zaterdag op 53 jarige overleed aan de gevolgen van ALS en FTD (dementie op jonge leeftijd) Maar voor hen die straks dit overkomt zou het zo goed zijn dat er een middel wordt gevonden.

HOOYKAAS

5 april 2013

Een mooi initiatief. Prachtige plannen. Maar wees realistisch. Er is nog geen middel om Alzheimer te behandelen. Zorg ervoor dat er wat gedaan wordt aan preventie. Er zijn tientallen preventieve maatregelen bekend. Begin bij uzelf.

Top