BLOG

Er mist iets, maar wat?

Er mist iets, maar wat?

Kent u dat? U heeft alle ingrediënten in huis gehaald voor een heerlijk stoofpotje. Volgens beproefd recept van een bekende TV-kok heeft u deze gesneden, gemengd, geroerd. Toch is de ‘lepeltest’ teleurstellend: uw stoofpot is lang niet zo smakelijk als deze eruit ziet in de pan. Er ontbreekt iets, maar wat? Dit gevoel heb ik heel vaak over de Nederlandse ouderenzorg.

Er is allerlei nieuws te melden over de ouderenzorg. Er wordt geïnvesteerd in de ouderenzorg. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten liet recent nog weten dat veel zorginstellingen aanspraak maken op de beschikbare overheidsgelden (voor 12.000 extra fte in de langdurige intramurale zorg) met plannen om extra personeel op te leiden en vervolgens in te zetten. Er zou dus meer ruimte moeten komen voor zorgprofessionals om betere zorg te leveren aan kwetsbare groepen. De instroom in de opleiding Verpleegkunde, zowel op mbo-(+6% in 2010) als op hbo-niveau (+10% in 2010) groeit. Bovengenoemde plannen maken het dan ook mogelijk om extra mensen in opleiding in de ouderenzorg aan te nemen.

Andere bril

Op basis van allerlei onderzoeken, waaronder recent nog van het NIVEL, is nu heel duidelijk dat goede ouderenzorg meer is dan voldoende handen aan het bed. Naast voldoende medewerkers is variatie in opleidingsniveaus en vaardigheden nodig. Ook de ‘werkomgeving’ is een niet te verwaarlozen factor voor een goede kwaliteit van zorg. In programma’s als ‘In voor Zorg!’ en Excellente Zorg (vanuit V&VN) wordt dit al uitgewerkt. En de proeftuinen Excellente Ouderenzorg laten zien dat er momenteel echt door een andere bril naar deze sector gekeken wordt.

Aandacht

Er is veel (ook politieke) aandacht voor de ouderenzorg en dat is wel eens anders geweest! De staatssecretaris heeft onlangs nog laten weten dat zij concrete activiteiten ontwikkelt om meer verpleegkundigen aan te trekken in de ouderenzorg. Zo wordt er gewerkt aan de rol van de wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in de wijk en aan de inzet van de verpleegkundige gerontologie en geriatrie in de ouderenzorg. Ook investeringen in het regionale arbeidsmarktbeleid om huidige medewerkers te behouden en initiatieven om nieuwe groepen instromers te trekken moeten op termijn ook hun vruchten gaan afwerpen.

 Recept

En toch…… de ouderenzorg is nog niet wat deze zou kunnen en moeten zijn. Ik wens patiënten en bewoners, zorgverleners en familie van harte toe dat we het ontbrekende ingrediënt vinden. Eigenlijk wens ik het iedereen toe, we worden tenslotte allemaal een keer oud en afhankelijk van de zorg van anderen. Wie het recept compleet heeft, mag het zeggen!

Marian Kaljouw, voorzitter V&VN

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 april 2012

Een ingredient zou kunnen zijn zo lang mogelijk de regie over je eigen leven houden + je eigen moment van sterven. Dit is m.i. onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het taboe moet verdwijnen en het zelfbeschikkingsrecht terug. Weg met de betutteling, en weg met de organisaties die een eenheidsworst aan ouderen aanbieden en uit zijn op meer en winst. Er bestaat niet zoiets als een homogene groep ouderen. Terug naar kleinschaligheid en laat de oudere zelf kiezen. En kom niet aan met opgelegde mantelzorg (liefdewerk + oud papier) als oplossing en vervanging van werk dat wel eens beter betaald zou mogen worden. Er zijn steeds meer alleenstaande ouderen, zonder kinderen en zonder familie die niet per definitie een beroep op mantelzorg kunnen doen of willen doen!

Top