BLOG

Hoogste tijd voor innovatie

Hoogste tijd voor innovatie

De economie zal pas in 2014 op het niveau van 2008 komen. En groeit dus zes jaar niet. De zorg groeit wel, in omvang en in prijs. We moeten met spoed werken aan reductie van de zorgkosten.

De laatste raming van het CPB was duidelijk. Pas in het eerste kwartaal 2014 zal de economie in ons land zich op een hoger niveau bevinden dan op in het eerste kwartaal van 2008.

Contrast

Dat wil zeggen dat de economie door stagnerende groei en daarna krimp, zes jaar niet is gegroeid.  Deze ontwikkeling van het BBP staat in contrast met de ontwikkelingen in de zorg. Daar is sprake van zowel groei van de omvang als van de prijs. Bij elkaar gemiddeld 5,5 procent over deze jaren. Het goede nieuws is dat deze groei zorgt voor veel banen, maar een niet vaak beschreven effect van deze groei van de gezondheidszorg is dat op dit moment een modale verdiener bijna 25 procent van zijn inkomen, zonder de eigen bestedingen in de zorg, moet aanwenden voor de zorgverzekering en de AWBZ-premie. Dat zal in 2014 al zijn opgelopen tot 30 procent.  Eerder berekende KPMG dat in 2040 40 procent van het inkomen besteed zou moeten worden aan zorg. Door de recessie lijkt dat nu al veel eerder te zijn.

Reductie

De geschetste ontwikkeling laat nog eens de noodzaak zien om met spoed te werken aan een reductie van de zorgkosten. Gelukkig zien we de laatste tijd een aantal nieuwe initiatieven die verhoging van de kwaliteit van de zorg paren aan een reductie van de kosten. De Paperclip Coöperatie formuleerde onlangs een reductie van de kosten de zorg in 2020 met vijftig procent met tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering van honderd procent. Dat bereik je niet op de gebruikelijke wijze; het wegsnijden van overbodige handelingen en procedures is niet meer genoeg. Je moet nu echt met elkaar werken aan nieuwe processen, nieuwe producten en inzet van nieuwe technieken. Je moet daar ook gewoon budget voor vrijmaken; zonder budget is innovatie gedoemd tot mislukken.

Goedkoop

Gelukkig zijn de stimulansen van innovatie erg goedkoop. Luister naar de wensen en klachten van de patiënt/cliënt en luister naar de ideeën die leven onder het zorgpersoneel en pas die ook toe. Definieer je core business, richt daar je organisatie op in en besteed het overige uit. En zet vooral de targets niet te laag, de gezondheid van de gezondheidszorg is gebaat met een aanzienlijke ingreep in de kosten en tegelijktijd een verbetering van de kwaliteit. Dat had De Paperclip goed gezien.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

10 april 2012

Nieuwe processen, nieuwe producten en de inzet van nieuwe technieken en daar ook budget voor vrijmaken.

Dat is inderdaad de crux want zonder budget is innovatie gedoemd tot mislukken of komen we helemaal niet tot innovaties. Alleen zal de zorg dan wel eerst afmoeten van het bekende 'zo werkt dat niet in de zorg' en willen leren van andere sectoren.

Stopel

11 april 2012

Het bekende "zo werkt dat niet in de zorg" is inderdaad een belemmering die door de zorg maar al te graag in de mond genomen word, echter de ontwikkeling van patiënten en zorg behoevende liggen hier al mijlen op voor. Een goede koppeling tussen beide zal op flinke besparingen kunnen rekenen.

Jaspers

15 april 2012

Verzekeraars hebben zo veel data. Alle declaratiedata is in een handomdraai te anonimiseren en dan perfect geschikt voor benchmarking! Verzekeraars moeten verplicht worden hun data online publiceren.

Dat zal de innovatie aanzetten, zonder extra budgetten!

http://amzn.to/HW6Me3

Top