BLOG

Hypocriet over medicatie in de ouderenzorg

Hypocriet over medicatie in de ouderenzorg

Je hoeft geen geneeskunde te hebben gestudeerd om medicijnen toe te dienen, zegt Aad Koster in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Hij zegt dit in een reactie op een artikel over de inzet van ongeschoold personeel in de ouderenzorg.

Deze nauwelijks geschoolde of zelfs ongeschoolde, goed bedoelende medewerkers, hebben geen flauw benul van farmacotherapie en dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. De opmerking van Koster is dan ook volstrekt zorg onwaardig. 

Waarom werken er in de ziekenhuizen geen ongeschoolde mensen om de medicatie toe te dienen of voor toediening gereed te maken? Waarom werken daar verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die verschillende modules farmacologie met goed gevolg moeten afsluiten voordat ze patiënten zelfstandig medicatie mogen toedienen? Waarom werken er in de ziekenhuizen uitsluitend artikel 3 of 14 professionals die tuchtrechtelijk individueel aansprakelijk zijn bij fouten?

Veiligheid

Dat is, zoals we allemaal goed weten, omdat er in de ziekenhuizen gehecht wordt aan optimale kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Daarom voeren we in de ziekenhuizen een veiligheidsmanagementsysteem in om daardoor het aantal vermijdbare fouten te reduceren in het belang van de patiënt. Er wordt gestimuleerd om fouten te melden. Niet om te verwijten, maar om te leren. De academische ziekenhuizen hebben zelfs het initiatief genomen om een masteropleiding patiëntveiligheid te gaan ontwikkelen voor medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda!

Kwetsbaar

Waarom laten we dan in de ouderenzorg onvoldoende of niet geschoold personeel diezelfde medicatie toedienen of voor toediening gereed maken? Steeds vaker worden de taken van verpleegkundigen of verzorgenden IG deden, uitgevoerd door onvoldoende of niet geschoolde medewerkers. Terwijl het om diezelfde patiënten gaat als in het ziekenhuis, alleen wonen ze in een verpleeghuis. Ze wonen in een verpleeghuis omdat ze kwetsbaar zijn, vaak volledig afhankelijk van zorgmedewerkers. Ze kunnen niet meer voor zichzelf zorgen, laat staan opkomen. Het voorbeeld van een dementerende die van een medewerker een inhalatiepil met een glas water moeten innemen, terwijl de pil in een apparaatje hoort te gaan zodat de patiënt via dat apparaatje medicatie krijgt waardoor hij of zij minder kortademig wordt, is helaas niet verzonnen.

Nee, geneeskunde hoef je niet gestudeerd te hebben, maar je hoeft ook geen Einstein te zijn om te begrijpen dat medicatieveiligheid in de ouderenzorg snel verbetering behoeft!

Marian Kaljouw
voorzitter V&VN

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 april 2012

Volgens Aad hoeven de verzorgenden ook de Nederlandse taal en cultuur niet machtig te zijn. Nou kom maar eens naar Rotterdam om te zien waar dat toe leidt.

tjark reininga

18 april 2012

bij alle - terechte - verontwaardiging over de uitspraken van de heer Koster moeten we wel bedenken, dat hij deze vooral heeft gedaan over de ouderenzorg. en een van de uitgangspunten is daarbij nog altijd dat het in principe gaat om mensen die in het dagelijks leven zelf niet alleen de regie over hun leefwijze kunnen hebben, maar zichzelf bovendien nog in belangrijke mate kunnen redden. er wordt in de wet- en regelgeving t.a.v. deze zorgaanbieders al te makkelijk aan voorbijgegaan, dat de bewoners van verzorgingshuizen steeds meer hulp (en zorg) nodig hebben. in tegendeel, met het streven dat ouderen langer in hun "eigen", lees zelfstandige, blijven wonen wordt dit verschijnsel ernstiger. de populatie groeit weliswaar minder snel door beperking van de instroom, maar als mensen instromen hebben ze meteen wel meer zorg nodig.

de vraag is zelfs gewettigd, of de beperking van de verzorgingshuiscapaciteit die sinds jaar en dag wordt nagestreefd, niet wordt overtroffen door de groeiende behoefte aan echte verpleeghuisplaatsen. want door de nog steeds verbeterende zorg en behandeling daalt de uitstroom van de zorginstellingen en blijven bewoners er langer en tot op hogere leeftijd.

Anoniem

18 april 2012

Tja medicatie in verzorginghuizen worden tegen woordig in handige baxter rollen gedaan.scheelt tijd.lees personeel.En zou veel veiliger zijn.Mooier nog wie tot 10 kan tellen zou medicatie kunnen geven.Apotheker en baxter fabrikant hebben alles immers al voorgekauwd.Toen ging het effe mis.Client buik griep,diaree,uitgedroogd.Tja alleen de bisacodyl en furosemide zaten nog wel steeds in het baxter.Wat er gebeirt kan een ieder wel raden.Uiterraard is het de taak van degever de kennis te bezitten.Maar wie toetst het?Kant en klare zakjes,hoe makkelijk kan het zijn.Maar hoeveel kennis gaat hiermee verloren.Bij komend probleem.Omdat het zakjes zijn mogen nivo 2+deze ook geven.Want feitelijk hebben ze het niet uitgezet.Terug denkend aan die clieent met met buikgriep.Waar ging het fout.

Ria

18 april 2012

Jarenlang met Vilans gewerkt aan medicatieveiligheid, langdurige zorg, gesteund door de inspectie. Komt de baas van thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen met een dergelijke opmerking. Laat de inspectie bij hem langskomen, samen met Marian.
Signaleren van bijwerkingen, overleggen of medicatie toch gegeven moet worden, effect opmerken van medicatie, dat is oa de rol van de uitdeler. Het is geen kopje thee meneer Koster.
Reactie op ouderen die zelfstandig medicatie kunnen innemen:. Ja eigen regie kan zeker ingevoerd worden maar geldt meestal voor zeer beperkte groep, Ook in verzorgingshuizen.

Margo

19 april 2012

Precies Ria,

1.Voor het ondersteunen/toedienen van medicatie heb je een CIZ indicatie nodig (PV of VP) ( anders geen vergoeding van de verzekeraar/zorgkantoor);
2.Vervolgens moet "de prof" = niet de buurvrouw, bekwaam en bevoegd zijn dit te doen. Moet de bijsluiter, ook bij baxter, kunnen lezen en in geval van calamiteiten overleggen (volgens protocol) met de huisarts/verpleeghuisarts/N.P wat te doen.

Nodig: minimaal een Verzorgende Nivo 3, IG, bijgeschoold, bevoegd en bekwaam voor uitdelen, toedienen van medicatie.
Dat zijn de voorwaarden waarvoor dhr. Koster zich moet hardmaken en waarvoor hij beloond wordt.
Lees: HARM onderzoek!
MVG

lDnXOeKGwpUKwBM

5 augustus 2012

De Witte Kraai sprak, en ik werd aangesproken Dank je voor je zenenigg, Witte Kraai. Inderdaad, het is een ogenschijnlijke overwinning, Midzomer . maar het brengt me ook de woorden in herinnering van die andere grote Engelse bard, Percy Bysshe Shelley, in zijn prachtige Ode To The West Wind : If winter comes, can spring be far behind ?' En zo draait het Grote Wiel maar door, ogenschijnlijk' zonder bestendigheid, maar, weet ik, aangedreven door de Grote Architect, en draaien onze wielen mee als onderdeel van het Grote Klokwerk Namaste, Ave X

tFeCuZsguqTOyNSVtY

7 augustus 2012

LT3y2j , [url=http://yocihxwjnvgl.com/]yocihxwjnvgl[/url], [link=http://bbqbrezioqzn.com/]bbqbrezioqzn[/link], http://ppegyduouvsm.com/

DzajIRbquEa

8 augustus 2012

C9Ywqp , [url=http://dxymxgvehnpv.com/]dxymxgvehnpv[/url], [link=http://gawkubiyveqf.com/]gawkubiyveqf[/link], http://wlykkwnhkmvj.com/

Top