BLOG

Wie is er oud?

Wie is er oud?

Dit jaar gaan zo’n 200 duizend 64-jarigen AOW ontvangen. Dan vormen ze zo’n tien procent van alle 65-plussers en 1,4 procent van de bevolking. Voor zover ze niet al veel eerder het arbeidsbestaan uit zijn gekieperd of gestapt, kunnen ze dan genieten van ‘welverdiende rust’. Toch?

Maar we leven steeds langer en steeds langer gezond. Dus die rust duurt ook steeds langer. En rust roest, zeiden ze vroeger. De EU heeft 2012 daarom uit geroepen tot het jaar van ‘actief ouder worden en intergenerationele solidariteit’. Een hele mond vol. Een oproep om toch vooral die geraniums weg te kieperen en actief te blijven. Want niet alleen is het fout gegaan bij de verabsolutering van 65 jaar als pensioenleeftijd, er gaat ook iets fout met de toenemende maatschappelijke polarisatie tussen oud en jong. Eerst moesten ouderen weg om plaats te maken voor jongeren, nu moeten ze opeens weer langer blijven werken om het pensioenstelsel houdbaar te houden, al zijn er nergens banen voor 50-plussers.

Solidair

En nu wil de EU dat u actief blijft en solidair bent met uw zorgbehoevende ouders, en met uw kinderen en kleinkinderen. En actief blijft. Niet alleen individueel zwitserleeft, maar ook macro. Maar zoals het rijk geen geld over heeft voor het promoten van het Europese jaar, is er ook geen geld meer voor een georganiseerd centraal signaal van ‘ouderen’. En daar is natuurlijk best wat voor te zeggen.

Versplinterd

Waarom een georkestreerd (tegen-)geluid financieren als die macht er al is, door groeiend getal en stijgende aanvullende pensioenen? Geert Wilders heeft het door. Jan Nagel ook, maar zijn uitholling overdwars helpt niet. Maar de bonden niet. Net als de vakbonden – en de politieke en maatschappelijke verzuiling - blijven ze liever versplinterd dan te erkennen dat de komende jaren spannend gaan worden.

Intragenerationeel

Dat is natuurlijk mal. Ieder lid van een voetbalclub, draagt ook af aan de KNVB, die weer lid is van overkoepelende sportbelangenbehartigers. Leden van een toneelclub zijn vaak ook verbonden met de landelijke club voor amateurtoneel. En die is weer lid van een overkoepelende kunstclub. Dus er is direct een verbinding met overkoepeling, en dat zit ingebakken. Gezien de economische en demografische vraagstukken die er op de samenleving af komen, is het ook broodnodig dat ouderen niet alleen intergenerationeel, maar ook intragenerationeel over hun eigen schaduw heen springen. Toon lef. Alleen waar het kan, samen waar het moet. En solidair: intergenerationeel en intragenerationeel.

Frits Tjadens

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 april 2012

Tja, toch even een glimlach Frits... De bonden waarover je spreekt zijn op t niveau directie en besturen al vele jaren (decennia) doof op dit punt en voor alles bezig zichzelf in stand te houden. Ze wringen zich daarbij in de meest onmogelijke posities. Net als bij partij 50+ speelt persoonlijke profilering hier een voorname rol in. De achterban wordt gereduceerd tot financier en legitimatie voor het 'meedoen aan het politieke spel' van de top. Van deze kant is weinig meer te verwachten. Het zal uit andere hoeken moeten komen.

Top