BLOG

Veld moet geen roepende aan zijlijn zijn

Veld moet geen roepende aan zijlijn zijn

Vakkundig. Zo kunnen we het begrotingsakkoord nog wel noemen. De gelegenheidscoalitie is erin geslaagd om de begroting rond te krijgen, en dat op zich was een forse uitdaging. Maar hoe toekomstbestendig zijn de maatregelen behalve dat ze geld in de staatskas brengen? Het antwoord daarop is: nauwelijks.

Structurele veranderingen

Het pakket ten aanzien van de zorg bestaat uit lastenverzwaringen. Eendimensionale maatregelen, terwijl de zorg het tegenovergestelde nodig heeft. Er zijn structurele veranderingen nodig. Anders worden het eigen risico en de eigen bijdragen een bodemloze put. Wat we willen is goede zorg, gepast gebruik en geen verspilling. We willen goede samenwerking tussen zorgverleners. We willen zorgconsumenten die verantwoordelijkheid kunnen nemen. En voorkomen is beter dan genezen. 

Schotten weg

Daarvoor is geen stelselwijziging nodig, maar haal de verkeerde prikkels uit het stelsel. De zorg ís geen gewone markt. Haal de schotten weg tussen de eerste en de tweede lijn, laat de huisarts de spelverdeler zijn en beloon hem niet voor doorsturen. We weten dat veel klachten te maken hebben met eenzaamheid en sociale problematiek. Faciliteer een structuur met maatschappelijk werk en vrijwilligers. Pillen helpen niet tegen eenzaamheid en werkeloosheid.

E-health en preventie

Over pillen gesproken: stop de verspilling. Voorbeelden daarvan zijn in grote mate leverbaar. Werk allemaal mee aan het PGD. Implementeer e-health. Voer de NIA-agenda uit. Wat loont is substitutie, in plaats van meer-meer-meer. Stel mensen in staat om zelf de regie te voeren en help ons om mensen wijzer te maken. Prima, inzicht in de kosten. Maar dan niet pas een jaar later.
Wees transparant over kwaliteit van aanbieders en het resultaat van behandelingen. Leg het accent op kwaliteit van leven, geef eerlijke voorlichting over het effect van behandelen, ook in de laatste levensfase. En zonder preventie blijft het dweilen met de kraan open.

Shared dicision making

Maak ook serieus werk van shared decision making. Patiënt en dokter die samen in gesprek gaan over hun wensen en wat de gevolgen daarvan zijn. Shared decision making stelt de patiënt ook veel beter in staat om te kiezen en een gelijke partner te zijn, en dat is toch echt wat patiënten over het algemeen willen. Nog wel een heupoperatie of niet? Doorbehandelen of stoppen?

Samen de handschoen oppakken

Voor nu is de begroting rond. Maar nu is het zaak dat we de lastenverzwaringen inruilen voor kostenbesparingen die ook nog de kwaliteit verhogen. Dat is mogelijk. De politiek heeft een poging gedaan. Laten we vanuit het veld geen roependen aan de zijlijn zijn maar samen de handschoen oppakken. Wie doet mee?

Wilna Wind

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

21 mei 2012

Wilna Wind weet beter dan dit. De begrotingsmaatregelen moeten vooral door het CPB worden geaccepteerd als werkelijke bezuinigingen. Het CPB accepteert slechts heel weinig maatregelen, en dat is grotendeels terecht. Voorstellen die leiden tot efficientieverbeteringen (meer waarde per euro zorg) leiden niet vanzelf tot kostenverlagingen. Dit is meestal niet het geval omdat de vrijgevallen capaciteit wordt ingevuld met extra zorg.

De voorstellen van Wilna (hoe goed ook) konden dus niet worden overwogen in het Lenteakkoord. En dat weet Wilna Wind ook.

Terlouw

22 mei 2012

Volstrekt terecht pleidooi van mevr.Wind.Echte betrokkenheid van het veld en zeker van de zorggebruiker of zijn of haar vertegenwoordiger draagt bij aan een toekomstbestendiger stelsel.Veranderingen zonder commitment en draagvlak, leiden voorspelbaar niet tot veel goeds.

tjark reininga

22 mei 2012

een terecht pleidooi voor een andere aanpak.

het 'Lenteakkoord' was pas mogelijk nadat het kabinet zijn missie had teruggegeven, maar VVD en CDA hebben (politiek gezien terecht) geprobeerd zoveel als mogelijk was van hun (m.i. desastreuse) beleid te redden. de kleine drie van de Lentecoalitie hebben met het akkoord tijd gekocht om voor een aantal slechte ontwikkelingen betere oplossingen te zoeken en de kiezers een kans te geven de VVD/CDA/PVV coalitie af te straffen. pas als dat op 12 september gebeurt, kan serieus aan een heel nieuw programma worden gewerkt.

het is goed dat patiënten- en cliëntenorganisaties nu al laten zien welke kant dat programma op moet. want er zitten in het huidige stelsel al te veel perverse prikkels en verdergaan op de door het CDA onder Klink ingeslagen weg naar de markt zal die prikkels eerder versterken dan afzwakken. en daar is de zorg niet bij gebaat, zijn patiënten en cliënten niet gebaat, en is dus onze samenleving niet gebaat!

Anoniem

22 mei 2012

Volgens mij zijn alle reacties hierboven wel met elkaar te rijmen. De NPCF geeft aan welke kant het op moet maar komt niet met voorstellen die volgens het CPB kunnen worden ingeboekt als bezuinigingen.

de wildt

23 mei 2012

Uit het hart gegrepen!
De Eerstelijns schrijft een eigen paragraaf voor het Regeerakkoord. Dat is dus precies wat Wilna Wind aangeeft. Betrek het veld bij beleid! wil je meedoen? www.de-eerstelijns.nl

de wildt

23 mei 2012

Uit het hart gegrepen!
De Eerstelijns schrijft een eigen paragraaf voor het Regeerakkoord. Dat is dus precies wat Wilna Wind aangeeft. Betrek het veld bij beleid! wil je meedoen? www.de-eerstelijns.nl

de wildt

23 mei 2012

Uit het hart gegrepen!
De Eerstelijns schrijft een eigen paragraaf voor het Regeerakkoord. Dat is dus precies wat Wilna Wind aangeeft. Betrek het veld bij beleid! wil je meedoen? www.de-eerstelijns.nl

de wildt

23 mei 2012

Uit het hart gegrepen!
De Eerstelijns schrijft een eigen paragraaf voor het Regeerakkoord. Dat is dus precies wat Wilna Wind aangeeft. Betrek het veld bij beleid! wil je meedoen? www.de-eerstelijns.nl

Top