BLOG

Van Lenteakkoord naar Rollatorakkoord

Van Lenteakkoord naar Rollatorakkoord

Hoe groot is de run op rollators de komende weken? Nog even vergoed, maar niet lang meer, bleek uit het vorige week uitgelekte Lenteakkoord.

Patiënt betaalt meer

VVD, CDA, D66, Groenlinks en Christenunie dringen het begrotingstekort terug door zorggebruikers meer te laten betalen. Het eigen risico stijgt naar 350 euro en vermogende patiënten gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor AWBZ- en Wmo gefinancierde zorg. Eten en drinken in het ziekenhuis kost voortaan 7,50 euro per ligdag. De rollator en verbandmiddelen verdwijnen uit het basispakket, die komen dus voor eigen rekening, net als kinderwagens en leesbrillen. Ook mogen burgers een kwart van de kosten van het gehoortoestel zelf afrekenen.

Zorgaanbieders gekort

Het Lenteakkoord treft niet alleen zorggebruikers maar ook zorgaanbieders. Zij worden gekort. Verstandkiezen eruit, pin in de kaak, kaakchirurgen declareren voortaan lagere tarieven. Zorginstellingen krijgen lagere vergoedingen voor vervoer van patiënten en ook de salarissen van medisch specialisten blijven niet buiten schot. Wat zijn mogelijkheden om de inkomens te verlagen? De Kunduz-partners kondigen onderzoek aan.

Lenteakkoord

Wilde het Kabinet Rutte nog fors korten op het pgb, in het Lenteakkoord worden de voorgenomen bezuinigingen deels teruggedraaid net als de verhoogde eigen bijdrage in de ggz. De groei van de AWBZ-kosten wordt aan banden gelegd en meer mensen worden thuis verpleegd en verzorgd. Tot slot moet de ggz afspraken maken over forse besparingen en komt er jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar voor preventie en palliatieve zorg.

Invloed op kwaliteit zorg

Door te bezuinigen en collectieve lasten te vervangen door individuele betalingen, moet het begrotingstekort beheersbaar worden. Een interessante vraag is wat het Lenteakkoord betekent voor de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Die is ondermaats, volgens een recente publicatie van het SCP. Wordt de zorg er beter van?

Lastig te voorspellen, maar vast staat dat de zorg niet per se beter of slechter wordt van een euro meer of minder, stelt het SCP. De hoeveelheid geld die in een land wordt uitgegeven aan zorg hangt niet samen met belangrijke uitkomstindicatoren als levensverwachting, gezonde levensjaren en kindersterfte. Wat telt zijn de efficiëntie en de effectiviteit van de inrichting van dezorg. Wat doet de zorg voor welke prijs en met welk resultaat?

Betere zorg met minder geld

Met minder financiële middelen beter presteren, dat is de uitdaging voor de zorg de komende jaren. Het lenteakkoord legt de focus voor nu op minder geld uitgeven. Ik hoop op een herfstakkoord met maatregelen die bevorderen dat de zorg meer goed werk doet, met groter effect en voor minder geld. Een rollatorakkoord-plus dat de prestaties van de zorg verbetert, dat goed is voor de schatkist en bovenal voor de gezondheid van Nederlandse burgers.

Maaike de Vries
Chef Zorg, www.argumentenfabriek.nl

1 Reacties

om een reactie achter te laten

F. Conijn - www.gezondezorg.org

27 mei 2012

Volgens de Euro Health Consumer Index is de zorg in Nederland de beste van Europa; zie http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/13947/Nederlandse-zorg-weer-de-beste-in-Euro-Health-Index.htm. Ik zou voorstellen dat er eerst in Europees verband onderzocht wordt welke uitkomstmaten en kwaliteitsnormen gehanteerd moeten worden en hoe die gemeten c.q. bepaald moeten worden.

De door mw. De Vries aangedragen levensverwachting, gezonde levensjaren en kindersterfte horen daarin thuis, maar zonder goed en Europees (liefst mondiaal!) uniform kwaliteitsassessment blijven we langs elkaar heen praten.

Wel is echter al duidelijk, uit de zorgrekeningen die het CBS nauwkeurig bijhoudt, dat tussen 1998 en 2010 de zorguitgaven (cure + care) verdubbeld zijn, excl. inflatie 74%. Dus dat nu de focus ligt op de kosten is begrijpelijk. Waarbij ik wel wil aantekenen dat 1 gebroken heup gemiddeld al meer kost dan 150 rollators (volgens Kassa was die van 80 euro ook de beste), dus volgens mij gaat dat geen netto besparing opleveren.

Top