BLOG

Zorgstandaard dementie; geen standaard zorg

Zorgstandaard dementie; geen standaard zorg

Het definitieve concept van de zorgstandaard dementie is op 31 mei 2012 gelanceerd. Deze gaat belangrijk worden, niet omdat iedereen met dementie standaardzorg geleverd moet worden, maar omdat de standaard voor goed georganiseerde dementiezorg geformuleerd is.

Maar liefst 29 organisaties (professionele verenigingen, branche-organisaties, expertise- en onderzoekscentra, gemeenten, verzekeraars) hebben er anderhalf jaar hard aan gewerkt, onder de bezielende leiding van Alzheimer Nederland en met even bezielende begeleiding van Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg.

Zorgstandaarden

Op dit moment zijn er zorgstandaarden voor een beperkt aantal chronische ziekten, zoals COPD, astma, cardiovasculaire aandoeningen. Voor nog enkele andere ziektebeelden zijn standaarden in voorbereiding. De eerste drie zijn of worden ingevoerd, de andere nog maar mondjesmaat.

De zorgstandaard geeft aan hoe de zorg naar de huidige inzichten (onder andere professionele richtlijnen) uitgevoerd moet worden en hoe die georganiseerd moet zijn. De zorgstandaarden schrijven niet voor, zoals sommigen denken, dat patiënten ‘standaardzorg’ moeten krijgen. Hij biedt zorgverleners en cliënten de handvatten voor goede zorg; je weet wat je mag verwachten met de zorgstandaard in de hand. De zorgstandaard kan ook een functie in de inkoop door zorgverzekeraars krijgen.

Dementie

De zorgstandaard dementie is de eerste zorgstandaard die zowel voor de ZVW, de AWBZ als de WBO van toepassing is. In gewoon Nederlands: hij omvat zorg, welzijn en behandeling, voor zowel de mensen met dementie als hun mantelzorgers. De breedte van de zorgstandaard is uniek. De invoering zal dus nog wel wat beleidsmatig en organisatorisch ‘gedoe’met zich brengen. Maar dat is geen reden om er niet mee aan de slag te gaan. Het gaat om kwaliteit.

Zorgverzekeraars en gemeenten

Gaat de zorgstandaard dementie ook werken? De komende periode gaat een autorisatieproces van start: de beroepsorganisaties moeten hun fiat geven. Een mooie primeur voor het Kwaliteitsinstituut (dat Nederlands Zorginstituut gaat heten) om een ambitieuze standaard vast te stellen. Belangrijker is echter dat er mee gewerkt gaat worden. Dementieketens, gemeenten en zorgverzekeraars moeten de zorgstandaard voor die regio toepasbaar maken, door deze onder meer te vertalen naar een zorgprogramma. Waarschijnlijk gaan de zorgverzekeraars de zorgstandaard als leidraad nemen en er in hun inkoop voor 2013 vorm aan geven. Dus ook voor hen werk aan de winkel.

Waarde van de zorgstandaard

De ultieme vraag is natuurlijk: wordt de zorg beter van een zorgstandaard en krijgen we geen standaardzorg? Eerlijk is eerlijk: het probleem van dementie lossen we hier niet mee op. De zorgstandaard is een hulpmiddel om de zorg beter te organiseren en te zorgen dat mensen weten wat ze mogen verwachten; het mag geen extra bureaucratie zijn. De standaard moet helpen om meer samenhang te creëren in de soms warrige wereld van dementie en alle hulpverleners die zich daarin bewegen Dat is zoals gezegd organisatorisch en beleidsmatig niet makkelijk,maar het is wel de moeite waard!.  Alleen al daarom zal de zorgstandaard dementie niet tot standaardzorg leiden. Gelukkig maar!

Henk Nies
voorzitter raad van bestuur Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg                                           

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 juni 2012

En weer blijkt preventie en diagnostiek van delier een ondergeschoven kindje. We blijven dus zitten met grote aantallen mensen die geen Alzheimer hebben, maar gewoon een behandelbaar delier. Met deze zorgstandaard blijven we die missen, en ontwikkelen deze mensen een onbehandelbare vorm van dementie. Kan iemand mij uitleggen waarom preventie en vroegdiagnostiek van delier geen aandacht krijgt? Is daar misschien geen geld mee te verdienen?

CfBxbvbxDSGKHM

4 juli 2012

Euthanasie bij dementeren moet mogenOnze vehzleegruipen worden bevolkt door een grote groep dementerenden. Ik weet zeker dat het overgrote merendeel van deze mensen toen ze nog gezond en vitaal waren, dit absoluut niet wilden. Dat ze zichzelf een ander levenseinde hebben toegewenst.Ook de naasten van de dementerende zullen in de meeste gevallen dit proces van aftakeling niet willen. Het proces van dementie is, met name omdat het zo onwaardig is, zo mensonterend, ook de voor de naasten bijzonder pijnlijk.En wat doen we in de vehzleegruipen? We verlengen deze levens!Waarom verlengen we deze levens, door de mensen te voeren, door ze te behandelen bij infecties?Met welk doel?Beter worden ze niet, hun leven is klaar, hun lijf en hun brein houden er mee op.Waarom helpen we ze niet een handje?Als ze niet meer zelf kunnen eten, als ze niet meer een gesprek kunnen voeren, geen boek meer kunnen lezen, geen TV-programma meer kunnen volgen, geen beslissing meer kunnen nemen, en hun kinderen niet eens meer herkennen? Ik snap dat het een lastige discussie is. Maar die moeten we dan maar eens gaan voeren want dit kunnen we een geciviliseerde samenleving toch niet langer tolereren!Ik heb een ernstig dementerende moeder, ik houd heel veel van haar, ik gun haar een waardig einde, en niet dit afschuwelijke proces!

QkefSnlxfAUPuTVala

7 juli 2012

LJK5bM <a href="http://jpskqrvovjsl.com/">jpskqrvovjsl</a>

Top