BLOG

Tien procent meer kwijt aan tandarts? Onbestaanbaar.

Tien procent meer kwijt aan tandarts? Onbestaanbaar.

Tien jaar geleden werd de euro geïntroduceerd. Wat daarbij nog de meeste ophef veroorzaakte was de stijging van de prijzen in de horeca. Tien, twintig of naar verluidt zelfs dertig procent meer voor hetzelfde biertje, broodje kroket of goede maaltijd buiten de deur. Onbestaanbaar.

Begin dit jaar startte het experiment vrije tarieven in de mondzorg. De tarieven zouden tot 40 procent stijgen, zo beloofde een krantenkop ons op 2 januari. De minister gaf de NZa opdracht om het uit te zoeken en maandag verscheen hun rapport over het eerste kwartaal. Met een prijsstijging van 6,1 procent met inflatiecorrectie, (zonder inflatiecorrectie 9,6 procent). Onbestaanbaar, als dit het totale beeld zou zijn.

Beeldvorming

Nuances schetsen in de media is niet gemakkelijk. De eerste beelden beklijven vaak, zoals die van het hele dure pilsje na de komst van de euro. Ik nam ook aan dat de prijsstijging veel hoger was dan de CBS cijfers nu uitwijzen. Wie nu op internet opzoekt hoe hard de horecaprijzen stegen in dat jaar, ziet dat het zo hard niet ging. De prijzen stegen volgens het CBS met 6 procent. Nog veel trouwens, voor dezelfde kwaliteit.

Nuance

Maar hier op dit platform ‘voor beslissers in de zorg’ durf ik het wel aan: de nuance schetsen. Want die is er. Ik zal mij beperken tot het belangrijkste probleem: de vertaalslag van de tarieven van  2011 naar die van 2012. In 2011 werd iedere afzonderlijke verrichting gefactureerd; vanaf 2012 werken tandartsen met een all in tarief binnen vaste codes, zoals in een DBC. Dat is zoals u begrijpt lastig te vergelijken. Een kroon bijvoorbeeld, kan in 2011 nog in drie nota’s gefactureerd zijn. Toch rekende de NZa voor haar vergelijking over 2011 maar vanuit één nota. Dan staat dus vooraf al vast dat je voor 2011 te laag uitkomt. En daarmee voor 2012 te hoog.

Kosten per patiënt

Dit wordt bevestigd als we kijken naar de kosten per patiënt. Uit gegevens van factoringbedrijven blijkt dat de kosten voor dezelfde groep patiënten die zowel in 2011 als in 2012 de tandarts hebben bezocht voor de meest gangbare behandelingen, nagenoeg gelijk zijn gebleven of zelfs iets gedaald(!). De NMT heeft vanaf het begin gepleit voor het kijken naar de kosten per patiënt. Daar gaat het namelijk om, wat het experiment uiteindelijk op gaat leveren op patiëntniveau. Dat berekenen kan niet na drie maanden.

Resultaten

Daarnaast draait het natuurlijk niet alleen om de prijs. Het experiment beïnvloedt de beroepsgroep positief. Er zijn merkbare resultaten voor de patiënt zoals een grotere variatie in de service en in de soorten behandeling. De transparantie is enorm toegenomen en ook is het gemakkelijker om naar een nieuwe tandarts over te stappen. Met zulke resultaten de stekker eruit trekken zonder gegevens over de kosten per patiënt op langere termijn? Onbestaanbaar. 

Rob Barnasconi
Voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank

26 juni 2012

Uit dit stuk blijkt duidelijk het manco van de NMT.

Discussie over prijzen, waarbij meerdere bronnen wijzen op een prijsstijgng? Ondenkbaar, want "dat berekenen kan niet na drie maanden".

Het in eigen straatje denken en aangeven dat het experiment al "oh, zoveel heeft opgeleverd" (ik lees: Er zijn merkbare resultaten voor de patiënt zoals een grotere variatie in de service en in de soorten behandeling. De transparantie is enorm toegenomen en ook is het gemakkelijker om naar een nieuwe tandarts over te stappen), kan dan weer wel binnen 3 (vooruit, 6) maanden.

En dan vraag ik me deze keer maar niet af:
*Hoe de "variatie in service" is gemeten? En hoe je wel binnen 3 maanden kan meten dat dit is verbeterd.
* Hoe het experiment "Het aantal soorten behandelingen laat toenemen".
* Hoe het gemakkelijker dan eerder kan zijn om naar een nieuwe tandarts over te stappen. En wat het onderzoek van de consumentenbond hierover zegt.

De Vries

27 juni 2012

Even afgezien van de hele kwestie rondom de prijsstijging, het salaris van tandartsen is erg hoog.

Tandartsen hebben het hoogste startsalaris en hebben daarbij niets maar dan ook helemaal niets te klagen. Dat weet meneer zelf ook, als je een willekeurige student vraagt waarom hij tandheelkunde studeert is de reden het geld of de vader die het ook is…

Rob Barnasconi de Voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) moet zich schamen voor zijn reactie. Duidelijk is dat hij alleen de belangen van zijn eigen clubje behartigd en dat hij aan belang van toegankelijke mondzorg voor een eerlijke prijs volledig voorbij gaat.

Nu komt meneer vast weer met een vergelijking met andere landen, dat het hier helemaal niet zo duur is.
Waar het om gaat is dat de tandarts, in Nederland, veel te veel verdienen in verhouding tot de verantwoordelijkheden van de beroepsgroep. Aangezien ze hier niet eens mee om kunnen gaan zijn ze dit geld duidelijk niet waard


Er geen is concurrentie op een vervalste markt doordat er geen prikkel om te concurreren is, doordat er te weinig tandartsen zijn. Ook de tandartsen zelf werpen allerlei drempels op als je wilt wisselen (eerst verplichte foto’s, zonder volledige kaaklijn in beeld kunnen er geen gaatje gevuld worden, dat is dan weer €100)

Gewoon de vervalste marktwerking terugdraaien dus. Alle prijzen met 9.6% korten.

Het hele argument van die inflatie slaat natuurlijk ook nergens op, als meneer een andere beroepsgroep kan aanwijzen die een salarisverhoging van 3.6% (de inflatie dus) heeft gekregen....

Even een cc'tje naar Edith. Leuk voor als je deze week op het matje moet komen Rob!

Mr. R.M. Dalmijn

27 juni 2012

Het valt mij op dat in de ruimte die er ligt tussen hardwerkende hoogopgeleide mondzorg dienstverleners en de grote groep - immers meer dan 95% - patienten die zowel met het resultaat als de dienstverlening in brede zin zeer tevreden is zoveel ruis aan het ontstaan is door toedoen van "beheersers". Politici , consumenten organisaties die ons voor elke volgende schroef naar een andere garage willen zien gaan, verzekeraars die een gering basis belang hebben en ad hoc reageerders. En al deze grote denkers hoor ik niet over de chronische wegblijver die mede op basis van de door hen georkestreerde onrust bestaat en dus de algemene staat van de volksgezondheid bedreigd. Gelukkig zal het merendeel van deze beheersers vanvond weer met open mond en in stille aanbidding naar een verzameling multimio's kijken in de gelukzalige wetenschap dat zij een volgende grote groep kennisdragers - na notarissen en apothekers - heeft weten te belasteren. Arm genivelleerd Nederland.

Anoniem

27 juni 2012

Wat een praatjesmaker terwijl hij toch moet weten "praatjes vullen geen gaatjes" ....

Anoniem

27 juni 2012

Wat een gefrustreerde reactie, meneer de vries! Jaloers op tandartsen? Studenten gaan echt niet tandheelkunde studeren om het geld, want je moet het immers toch nog zeker 40 jaar volhouden! Ga zelf maar eens navragen! Niet zomaar dingen roepen en generaliseren als je er geen verstand van hebt!!
En over verantwoordelijkheid gesproken: tandartsen hebben absoluut grote verantwoordelijkheden. Het is niet alleen gaatjes vullen. Je behandelt een mens en dus heb je met zijn/haar volledige gezondheid te maken.
Als je daarnaast overstapt van tandarts, dan is het nogal logisch dat de nieuwe tandartsen veel informatie nodig hebben om de juiste behandelingen te kunnen geven! Of heb je liever dat ze niet kijken en dat je na een jaar wellicht grote problemen met je gebit hebt? En dan zeker aankloppen bij de tandarts of hij/zij je wil helpen omdat je pijn hebt? Lekker kortzichtig gedacht!
Ik zou zeggen, meneer de vries: denk eerst even na voordat je een reactie plaatst.

De Bekker

28 juni 2012

Tja. 6%, 10%, met of zonder inflatiecorrectie, stapelprijzen of losse onderdelen ... Ik snap wel dat er rumoer ontstaat over de werking van de markt. Maar om nu als minister meteen te pleiten voor stopzetten van het experiment vrije tarieven mondzorg, dat vind ik toch iets voorbarig. Er waren (tenminste, zo neem ik aan) goede argumenten om het het experiment te starten: voldoende aanbod, transparantie over prijzen, transparantie over kwaliteit, gelegenheid om over te stappen.

Hier een gratis advies aan de minister en haar ambtenaren. Het is even wat werk, maar in de periode tot de verkiezingen zit men op het departement toch maar duimen te draaien ;-)

Wat te doen?
1. Stuur alle Nederlanders twee brieven, één in juli, één in november. Retour antwoordenvelop erbij en een kaartje met de tekst: Ik geef ... (naam van mijn tandarts) één-twee-drie-vier-vijf sterren.
2. Verzamel alle informatie van de ervaren kwaliteit door de burgers. Goed georganiseerd moet dat honderden reacties per tandarts opleveren. Voldoende voor statistisch significante uitslagen.
3. Verzamel alle openbare gegevens over prijslijsten van alle tandartsen.
4. Koop half december vier grote pagina's in alle landelijke dagbladen en publiceer de complete lijst met prijzen en ervaren kwaliteit.

En dan wil ik wel eens zien (1) of burgers inderdaad overstappen en (2) of de prijzen volgend jaar wederom hoger worden!

Samengevat: je kunt moord en brand schreeuwen als "de markt" dankzij de invisible hand een onverwachte move maakt. Of je kunt de gereguleerde markt die we nu eenmaal hebben een visible handje helpen ;-)

Top