BLOG

Huisartsen vertonen Pavlov-reactie

Huisartsen vertonen Pavlov-reactie

De inkt onder het akkoord van minister Schippers met zorgaanbieders en de financiers over de toekomst van de ggz was nog niet droog of de huisartsen meldden bij monde van de voorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) al dat iedere krimp in de ggz direct gevolgen zou hebben voor hun praktijklast.

Natuurlijk wilden de huisartsen die patiëntenstroom graag verwerken, maar dan wel tegen een extra betaling.

Huisartsen vragen extra geld

Al sinds het vastleggen van het basistakenpakket door staatssecretaris Van Der Reijden - die het omvangrijke door de LHV aangereikte pakket graag accepteerde, maar zonder nadere betaling te regelen: “Ik zie niets nieuws”, zo sprak hij - lijkt de huisarts bij iedere verandering in de zorg primair te reageren met een vraag om extra geld. Daarmee nog maar eens aangevend dat het begrip integrale zorg niet meer bestaat.

Eigen bijdrage HAP

Later deze week kregen we nog zo’n bericht te verwerken. In een enquête van Huisarts Vandaag bleek een meerderheid van de responderende huisartsen te voelen voor een eigen bijdrage bij het bezoek aan een HAP. Niet omdat die mogelijk niet noodzakelijke zorg duurder is dan de doorgaans door de huisarts geleverde zorg, maar omdat wie naar de HAP gaat niet de huisarts bezoekt en dat kost omzet. Bovendien worden de kosten van de HAP-zorg teruggeploegd uit de tarieven voor de huisartsen en moeten er meer avond- en nachtdiensten worden gedraaid om de patientenstroom aan te kunnen.

Op 20 juni verscheen er ook een proefschrift (van Christel van Dijk: Changing the GP payment system: do financial incentives matter) waarin wordt gesteld dat huisartsen weinig gevoelig zijn voor het financiële systeem waarin zij werken. Het goede nieuws is dat de manier waarop huisartsen worden betaald slechts een beperkt effect heeft op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg. Daarmee kan een breed gevoelen dat huisartsen zich niet zo zouden gedragen de prullemand in. Het slechte nieuws is dat wel wordt gewaarschuwd voor “internationale” praktijken waarin bij sterke financiële prikkels de huisarts meer stuurt op zijn eigen inkomsten dan op zorgnoodzaak. Dat is in Nederland niet nodig als richtlijnmakers en brancheverenigingen al zorgen voor een gedegen financiële incentives.

Jan C.F.M. Aghina

5 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

3 juli 2012

er is altijd wel iemand die bij zo'n reactie aan Pavlov herinnert.

ernstiger is, dat met name partijen die hoge verwachtingen hebben van prijsdalingen en efficiëntie als gevolg van marktwerking, de ogen blijven sluiten voor de perverse prikkels, waarmee dominante marktpartijen die effecten proberen te keren, en voor het succes daarvan.
en die blind lijken voor winst als motor van marktwerking, met alle perverse prikkels die daarvan uitgaan op het vlak van zowel kwaliteit als kwantiteit.

Doolittle

3 juli 2012

"Daarmee kan een breed gevoelen dat huisartsen zich niet zo zouden gedragen de prullemand in."

Que?

Voor de rest een dom ondoordacht verhaal. Wat denkt de heer Aghina dan? De huisarts zal toch echt tijd vrij moeten maken en eventueel nieuw personeel moeten inhuren om de vergrote vraag te verwerken. Logisch dat daar geld tegenover staat, de heer Aghina doet net alsof geneeskunde vrijwillgers werk is.

Doolittle

3 juli 2012

"Niet omdat die mogelijk niet noodzakelijke zorg duurder is dan de doorgaans door de huisarts geleverde zorg, maar omdat wie naar de HAP gaat niet de huisarts bezoekt en dat kost omzet. Bovendien worden de kosten van de HAP-zorg teruggeploegd uit de tarieven voor de huisartsen en moeten er meer avond- en nachtdiensten worden gedraaid om de patientenstroom aan te kunnen."

Goh, wat dacht je dan? De huisarts werkt tegen een ANW tarief van €65 bruto per uur. 80% van de zorgvraag is niet spoedeisend en de druk neemt alleen maar toe. Vervolgens kort de minister de huisarts op de dagzorg als beloning.

Samenvattend: Steeds meer werk voor hetzelfde geld en als beloning worden gekort worden op de eigen praktijk. Welke idioot zou dat accepteren? Overigens, wat denkt u? Zou de heer Aghina voor 65 euro per uur 's nachts zijn bed uitkomen? Ik denk het ook niet. Flut column.

Eduard de Veere

5 juli 2012

Waar slaat dit stuk op? Het is meer laster en gekunsteld puur om maar een stukje te schrijven. Geeft Agina dan gratis adviezen aan de diverse besturen? Bovendien erg dom als voorzitter van de LAD om je zo te willen profileren. Recent geen opdrachten binnengekregen?

Edward Kriek

9 juli 2012

Meer werk verrichten. Dus: meer personeel inhuren. Dus: meer budget ( zeker omdat een veelvoud van dat budget elders wordt bespaard).
Dat is zoiets als 1+1=2.
Maar blijkbaar maakt het goede sier om, als huisartsen dat doen, te praten van een "Pavlov-reactie". Ik zie opeens meer columnisten dat doen.
Meneer Aghina, get a life.

Top