HRM

Vakbond Abvakabo speelt gevaarlijk spel met cao

Vakbond Abvakabo speelt gevaarlijk spel met cao

In de strijd om haar gelijk bij een nieuwe cao voor de medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg, bewandelt de FNV-bond Abvakabo een gevaarlijk pad. Tot nu toe vond Abvakabo geen gehoor voor haar protesten.

Alle andere bonden hebben de cao getekend en de meerderheid van de CNV-leden is positief over het akkoord. Vervolgens heeft  Abvakabo een referendum gehouden èn de politieke partijen SP en GroenLinks ingeschakeld om de cao niet algemeen verbindend te laten verklaren. Daartoe is een motie aangenomen in de Tweede Kamer.

Een referendum is prima, waarbij wel opvalt dat de uitkomst van de Abvakabo (96 procent is tegen de cao) totaal afwijkt van dat van de CNV (58 procent leden steunt akkoord). Dus wat is waar in deze? En hoe is de vraagstelling geweest?

Niet algemeen bindende cao

Echt zorgen baart de stap om politieke partijen in te schakelen om de cao niet algemeen verbindend te verklaren. Daarmee bewijst de vakbond haar leden en ook de andere werkers in deze sector geen dienst. Het is een risicovolle stap die op termijn wel eens heel nare gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de werkers in de thuiszorg. En dat alleen om je gelijk te krijgen?

Gevolgen voor zorgmedewerkers

Het niet-verbindend verklaren kan op korte termijn gevolgen hebben voor medewerkers die bij Abvakabo zijn aangesloten en de medewerkers die bij geen enkele vakbond  zijn aangesloten. Werkgevers zijn  niet verplicht de afgesproken loonsverhoging van 2,2 procent aan hen te betalen. In de praktijk zal dat niet zo snel gebeuren, omdat de meeste werkgevers zich sociaal zullen opstellen en geen onderscheid zullen maken tussen hun medewerkers.

Aanbestedingen WMO

Waar het grote risico zit, is bij de aanbestedingen in de WMO. Wanneer straks nieuwe aanbestedingsronden plaatsvinden voor thuiszorg en huishoudelijke hulp, zullen er partijen gaan meebieden die zich niet hoeven te houden aan de cao. Deze is dan immers onverbindend verklaard op initiatief van Abvakabo. Deze partijen kunnen veel lager aanbesteden en behoeven ook het personeel niet over te nemen als ze de aanbesteding winnen.

Thuiszorg

Veel medewerkers in de thuiszorg zullen hun baan kwijtraken. Wanneer ze al worden overgenomen door de nieuwe partijen, dan zal dit tegen veel mindere voorwaarden zijn; een fors lager salaris en slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van opleiding et cetera.

Risico's zorgmedewerkers

Het is moeilijk voor te stellen dat Abvakabo dit voor ogen heeft met de gekozen tactiek. Het risico is echter groot dat dit één van de gevolgen zal zijn. Het is dan de vraag of nog steeds 96 procent (volgens Abvakabo) van de zorgwerkers tegen het akkoord is. Gelukkig gaat uiteindelijk de minister van Sociale Zaken over het al dan niet algemeen verbindend verklaren van de cao en niet de Kamer. Het is te hopen dat de minister het risico onderkent en een verstandig besluit neemt.

Schade zorgsector

Ook zou het mooi zijn als de Abvakabo in staat is over haar eigen schaduw te springen en op haar schreden terug te keren in het belang van haar leden, misschien niet op de korte termijn, maar zeker wel voor de toekomst. Het korte termijn succes waar de bond nu op uit is, zou wel eens uit kunnen draaien op een pyrrusoverwinning met veel schade voor de sector en de medewerkers.

En zo slecht is de cao niet met een loonsverhoging van 2,2 procent in tijden van crisis en goede aanvullende afspraken op onder meer het gebied van de werkdruk.

Erik Kuik
voorzitter raad van bestuur Zorggroep Alliade

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 juli 2012

En toch moet een vakbond af en toe bijten, anders helpt het blaffen niet.

Anoniem

11 juli 2012

Het is weinig constructief als een van de werkgevers via deze omweg probeert om een stellingname van de vakbonden onderuit te halen onder het mom van een objectieve column. Zijn redenering leidt ertoe, dat ook de nullijn een verstandig bod zou zijn omdat anders andere aanbieders bij de aanbestedingen daar onder zou kunnen offreren. Terecht dat de vakbond af en toe zijn tanden laat zien.

tjark reininga

11 juli 2012

het gevaarlijke spel waarop de heer Kuik wijst wordt niet alleen door abvakboFNV gespeeld, maar ook door de werkgevers, de andere bonden en niet in de laatste plaats de minister.

veel gevaarlijker blijft het aanbestedingssysteem op een markt waar de feitelijke vragers geen stem hebben. de heer Kuik schrijft daarover behartigenswaardige woorden. het risico is vooral dat de partij die over de aanbesteding besluit (de gemeente) er onvoldoende zicht op heeft of de geleverde kwaliteit voorziet in de behoefte van de eindafnemer. en in veel aanbestedingstrajecten blijft de kwaliteitsvraag zelfs achterwege, omdat de laagste bieder bijna per definitie de gunning verwerft.

Oosterhof

11 juli 2012

Een blog of column is nooit objectief, Dan zou de sjeu er snel af zijn. Een blog vertegenwoordigt en persoonlijke menig die niet verantwoord hoeft te zijn.
Wikipedia stelt: Een column is een kort stukje proza waarin de auteur (columnist) spits en uitdagend zijn mening ventileert. (...) Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.

Jensema, F.J.

15 juli 2012

Wie het onderste uit de kan wil....
Laten ze zich eens bezighouden met het afschaffen van de bureaucratie en blij zijn met de 2,2%. De meeste mensen hebben dat niet en moeten maar afwachten of ze hun baan houden. Bovendien zijn de SP en Groen Links altijd in de contramine maar meestal weinig productief.

mYoUJELMaf

5 augustus 2012

Heerlijk! Ik heb het zelf gedaan met Licor 43 in platas van sinaasappellikeur. Daarvan wordt het een beetje een sinas-split. Leuk idee het crushed ice met kruiden, alleen moet het bakje waarin je het presenteert wel een cooler zijn, anders is het visuele effect zomaar verdwenen. Wat ook leuk werkt is kruidenzout of fijn Himalaya zout (roze van kleur) presenteren in zo'n leuk mandje met boter en ciabatta.Nogmaals bedankt voor de leuke tips!

yhlcehRAoToFxRIPkra

6 augustus 2012

Aq9BvB , [url=http://rluowbjgjpfa.com/]rluowbjgjpfa[/url], [link=http://hcxdnzmetwbh.com/]hcxdnzmetwbh[/link], http://ctdfzzlrbvmd.com/

Top