BLOG

Vakantielectuur

Vakantielectuur

De Tweede Kamer is tot en met 12 september met reces. Voor de meeste Kamerleden geldt dat ze vanaf begin augustus weer paraat moeten zijn. Dan begint de voorbereiding op de verkiezingscampagne. In deze campagne staat een groot aantal debatten gepland over de zorg.

Maar voor Kamerleden geldt: eerst vakantie. Een vraag die dan speelt is: wat neem ik op vakantie mee om te lezen? Fictie of non-fictie? Voor mensen die overwegen non-fictie mee te nemen, heb ik een aantal leestips.

Zorguitgaven

Een aanrader is de juniraming van het CPB (CPB Policy Brief 2012/1) met daarin de economische verkenning 2013-2017. Daar staat in dat de zorguitgaven zullen stijgen van 61 miljard euro in 2012 naar 80 miljard euro in 2017. Of dit rapport tot fictie of non-fictie gerekend moet worden, is overigens een politieke vraag. Tijdens een recent Kamerdebat waarin dit rapport ter sprake kwam zei een politicus van een partij die in de opiniepeilingen ongeveer net zo groot is als mijn partij en die dolgraag voor het eerst in haar geschiedenis regeringsverantwoordelijkheid wil dragen: ”Ik geloof niet zoveel in die berekening.”

Voor de thuisblijvers is mijn leestip de Euro Health Consumer Index 2012. Daarin valt te lezen dat Nederland voor het derde achtereenvolgende jaar het beste zorgstelsel van Europa heeft. Waarom naar het buitenland gaan als je in eigen land het beste zorgstelsel hebt?

Productiviteitswinst ziekenhuiszorg

Je vraagt je overigens af waarom er politieke partijen zijn die het Nederlandse zorgstelsel drastisch willen wijzigen en die terug willen naar het strak gereguleerd en gebudgetteerd stelsel dat we vroeger hadden, als we nu al het beste zorgsysteem hebben. Daar komt bij dat het CPB in haar notitie van 3 juli jl. getiteld ”Aanvullende informatie voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s” zegt dat analyses laten zien dat de productiviteitswinst in de ziekenhuiszorg in de jaren tachtig en negentig nagenoeg nul was.

Zorgverzekeringsstelsel geschiedenis

Voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van ons zorgverzekeringsstelsel is het boek ”Tussen Volksverzekering en vrije markt, verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006” onder redactie van K.P. Companje een aanrader lezen. Het boek is dik en dus zwaar. Dat betekent de koffer slim inpakken want anders moet je op de luchthaven bijbetalen voor overschrijding van het maximaal toegestaan gewicht aan bagage.

Wachtlijsten verminderen

Tot slot voor de Najaarsvakantie. Eind september verschijnt een studie van de OECD getiteld ”Waiting Time Policies in the Health Care Sector: What Works?" Deze studie verschijnt pas eind september maar naar verluidt staat daar in dat prestatiebekostiging en het per activiteit bekostigen van specialisten en ziekenhuizen de wachtlijsten vermindert. Als dat klopt is dit boek een must read voor politici die zich zo’n 10 jaar geleden druk maakten over de wachtlijsten in de zorg en hun politieke opvolgers. De studie is overigens al online te bestellen.

In de campagne kunnen we tijdens de zorgdebatten zien en horen wie in zijn of haar vakantie fictie heeft gelezen en wie non-fictie. Veel leesplezier en vooral: fijne vakantie!

Anne Mulder

7 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

30 juli 2012

Mijn tips:

-1: "De prestaties van Nederland op het gebied van de gezondheidszorg zijn onder de maat. Dit staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag 9 mei 2012 is gepresenteerd. "
"Nederland besteedt gemiddeld 12,0 procent van het Bruto Binnenlands Product aan de zorg. Dit is het op één na hoogste percentage van alle onderzochte landen. Alleen de Verenigde Staten geeft met 17,3 procent een hoger percentage uit."
http://www.scp.nl/english/Publications/Publications_by_year/Publications_2012/Countries_compared_on_public_performance
-2: eigen risico in 2013 naar 400 Euro, reserves bij verzekeraars 12 miljard (!) ;
-3. uitgaven aan gezondheidszorg als percentage BBP in NL: http://www.gezondheidszorgbalans.nl/object_binary/o13903.png
-4: over de wachtlijsten in de zorg: http://www.sp.nl/service/rapport/110405_wachttijden.pdf

Iets meer bescheidenheid zou u sieren.

Fijne vakantie!

ANH Jansen

30 juli 2012

Wij blijven nog even ballonnetjes doorprikken;

Uit het EHCI 2012 rapport zelf:

"Normally, the HCP takes care to state that the EHCI is limited to measuring the “consumer
friendliness” of healthcare systems, i.e. does not claim to measure which European state has
the best healthcare system across the board."

Claim van Anne Mulder is hiermee afgeserveerd. EHCI wil patiëntenbelang op de salontafel krijgen, niets meer en niets minder.

Boek van KP Companje moet iedere zorgaanbieder lezen.

Wat heeft de burger te zeggen in Nederland?

Begin maar achterin; pg 898

"Het Nederlandse bestel van zorg, zorgverzekering en sociale zekerheid is sinds 1880 gevormd vanuit diverse visies". "Lely, Kuyper, Talma, Aalberse, Veldkamp, Hendriks, Simons, Borst-Eilers, Bomhoff, Hoogervorst en Klink gaven en geven als ministers en staatssecretarissen, betrokken bij Volksgezondheid, ieder op eigen wijze vorm aan het bestel van zorg, verzekering en sociale zekerheid, waarbij de verzekerde werd geacht die keuzes te accepteren. Of en in welke mate die verzekerde in het verleden invloed op die keuzes kon uitoefenen is nog onderwerp van onderzoek."

pg 872:

"Markt betekent onder andere concurrentie, calculerend gedrag, uitgaan van het eigen voordeel en strijd om de macht. Dergelijke principes worden, zoals de Instititutional Rational Choice theorie ons leert, ook toegepast door organisaties, instituties en overheidsorganen. In het "n-personenspel" streeft ieder van de deelnemers legitiem naar het verbeteren van de eigen positie, mits de wet niet wordt overtreden en de aanwijzingen van de boven de partijen staande regelaar van het spel worden opgevolgd. In het domein van macht en machtsverhoudingen is het n-personenspel per definitie een "zero-sum game". Het gewin van de één is het verlies van de ander. Dat is ook het geval op het financiële vlak.

"De mooie woorden die werden gebruikt waren vraagsturing, klantgerichtheid en doelmatigheid. Daarachter lag de strijd tussen aan de ene kant de overheid en aan de andere kant de private partijen.

Het ging over kosten, risico"s, verdiensten, marktaandeel, macht en zeggenschap."

Daarmee is het Systeemmodel Zorgstelsel 2006 uit de doeken gedaan. En zorgverleners werden zorgaanbieders in een zero sum game; rara wie wint er?

940 pagina's geschiedschrijving, gesponsord door Zorgverzekeraars Nederland.

Ontluisterend boek voor de politieke elite, maar een medaille voor de lobby machine van ZN/ZN-leden. Gefeliciteerd.

En laat Anne Mulder zich maar even bijpraten door B Baarsma over wachtlijsten, betaling per verrichting, volume, verbod op volume overschrijding, budgettering, volume contracten, doorleverplicht,
MBI en afschaffing van Restitutie Polis in de basisverzekering en contracteerplicht voor zorgaanbieders.

En met gemeende excuses voor de lengte van de inbreng.

We blijven inhoudelijke, goed onderbouwde, reacties prefereren boven one liners als "geen gezeik, iedereen rijk" of varianten erop: "laat de rijken maar meer betalen". Er zijn al genoeg papagaaien in dit land.

Wij gaan voor de toegevoegde waarde. Slechts weinigen nemen de moeite zich te verdiepen in de materie en niet iedereen klikt door. Gemak dient de mens.

Advies voor Anne Mulder: het boek "Deadly Spin". Een voormalige directeur van Aetna doet een boekje open over de lobby van zorgverzekeraars, waar ook ter wereld.

Martijn Kraa

31 juli 2012

Dank voor de tip Anne, ik ga het zeker lezen! Overigens nog ruimte in je rugzak? Mag ik dan ook 'De utopie van de Vrije Markt' van Hans Achterhuis en 'Mondige burgers, getemde professionals' van Evelien Tonkens aanraden...

Overigens, bij het bestellen van 'Tussen volksverzekering en vrije markt' trof me de laatste alinea van de reclametekst van de Amsterdam University Press: 'De wettelijke regelingen voor dekking van het ziekterisico blijken de basis van het Nederlandse sociale zekerheidsbestel. Ideologie, politieke keuzes, belangenbehartiging, machtsverhoudingen en schijnbaar toeval zijn bepalend voor de manier waarop de markt van zorg en zekerheid wordt ingericht en functioneert: een lange geschiedenis met taaie structuren en verrassende wendingen'.

Wat mij betreft zijn we na de mislukkinng van de afgelopen zes (!) jaar toe aan de volgende verrassende wendingen:

-afschaffen van de zorgverzekeraars, een inkomensafhankelijk nationaal ziekenfonds.
-nationalisatie van de ziekenhuizen, de goede kanten van de NHS importeren.
-een moratorium op nieuwe ziekenhuisbouw, volgens Wim van der Meeren kunnen we toe met 15 minder, ik denk dat dat aantal aan de lage kant is.
-alle medisch specialisten in dienstverband, salaris maximaal Balknorm.

fijne vakantie!

GK Mitrasing, husarts

1 augustus 2012

Mooie suggestie van de heer Kraa; "Het rijk van de schaarste" van Achterhuis lijkt me een goede starter voor elke politicus.

Lalagè

2 augustus 2012

Je bent wel echt een VVD'er als je er vanuit gaat dat iedereen met het vliegtuig op vakantie gaat...

ANH Jansen

3 augustus 2012

Wim van der Meeren stelt dat Nederland met 15 ziekenhuizen minder kan. Plexus doet het beter: Nederland kan toe met 15 ziekenhuizen!

Wat vakantie lectuur voor Anne Mulder. Econoom.


Kwaliteit van Nederlandse zorg kan beter wanneer patiënt bereid is verder te reizen

Optimaal aantal zorgaanbieders voor borstkanker bepaald op basis van wetenschappelijke literatuur.De kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland is goed in vergelijking met andere (West-Europese) landen. Toch laten best practices, zoals het MD Andersson Cancer Center of het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, zien dat het altijd beter kan. Wanneer deze instellingen gevraagd wordt hoe het komt dat zij zulke goede resultaten hebben, antwoorden zij vaak dat ze veel expertise hebben opgebouwd door specialisatie en een groot aantal patiënten per jaar te behandelen.In de Nederlandse ziekenhuiszorg is het gebruikelijk dat ieder ziekenhuis bijna elke behandeling aanbied. Hierdoor is vrijwel elke vorm van zorg voor iedereen nabij. Een keerzijde hiervan is dat er veel ziekenhuizen zijn die maar een relatief klein aantal patiënten per jaar behandelen. Dit is uit kwaliteitsoogpunt niet altijd gewenst. Daarom worden nu door ziekenhuizen en zorgverzekeraars de eerste stappen gezet naar specialisatie en concentratie van (ingewikkelde) behandelingen. Het is echter nog niet duidelijk op hoeveel locaties een bepaalde behandeling moet worden aangeboden om een optimale balans te krijgen tussen enerzijds voldoende expertise van zorgverleners en aan de andere kant goed bereikbare zorg.Wij hebben voor het eerst op basis van wetenschappelijke literatuur in kaart gebracht op hoeveel plaatsen in Nederland borstkankerzorg aangeboden moet worden om optimale waarde te bieden aan de patiënt. Deze nieuwe methode die wij hierbij gebruiken maakt het mogelijk om kwaliteit van zorg en reistijd tegen elkaar af te wegen. Deze afweging verschilt per aandoening. Voor borstkankerzorg laat dit onderzoek zien dat er nog grote verschillen zijn tussen het ideale scenario en de huidige inrichting van het Nederlandse ziekenhuislandschap. Om tot best practice niveau te komen zou de zorg voor borstkankerpatiënten in 15 tot 44 ziekenhuizen moeten worden aangeboden.Lees hier het volledige artikel, verschenen in het Health Policy, april 2012.

Plexus/KPMG/W Bos.
a b s t r a c t
Introduction: Quality of care is associated with patient volume. Regionalization of care is
therefore one of the approaches that is suited to improve quality of care. A disadvantage
of regionalization is that the accessibility of the facilities can decrease. By investigating the
tradeoff between quality and accessibility it is possible to determine the optimal amount
of treatment locations in a health care system. In this article we present a new model to
quantitatively ‘solve’ this tradeoff. We use the condition breast cancer in the Netherlands
as an example.
Materials and methods: We calculated the expected quality gains in Quality Adjusted Lifetime
Years (QALY’s) due to stepwise regionalization using ‘volume–outcome’ literature for
breast cancer. Decreased accessibility was operationalized as increased (travel) costs due
to regionalization by using demographic data, drive-time information, and the national
median income. The total sum of the quality and accessibility function determines the optimum
range of treatment locations for this particular condition, given the ‘volume–quality’
relationship and Dutch demographics and geography.
Results: Currently, 94 locations offer breast cancer treatment in the Netherlands. Our model
estimates that the optimum range of treatment locations for this particular condition in the
Netherlands varies from 15 locations to 44 locations.
Conclusion: Our study shows that the Dutch society would benefit from regionalization of
breast cancer care as possible quality gains outweigh heightened travel costs. In addition,
this model can be used for other medical conditions and in other countries.
© 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

J. Kroon

5 augustus 2012

Leestip voor de heer Kraa: Das Kapital van Marx...maar dat kent ie waarschijnlijk al van achteren naar voren.

Top