BLOG

Besteed vijf procent van tabaksaccijns aan preventie

Besteed vijf procent van tabaksaccijns aan preventie

Laten we een deel van de inkomsten op tabaksaccijns reserveren voor preventie. Het is verbazingwekkend wat we kunnen doen als we slechts vijf procent van de inkomsten op tabaksaccijns hiervoor reserveren.

Politici van Den Haag, iedere dag horen we dat de gezondheidszorg een belangrijk issue wordt bij de komende verkiezingen. We weten allemaal dat de zorgkosten op den duur onhoudbaar zijn. Volgens een recent rapport van het Centraal Planbureau, de rekenmeester van de regering, kunnen de zorgkosten stijgen tot 31 procent van het bruto binnenlands product in 2040. Bij een fulltime baan werk je dus 1-2 dagen in de week alleen al om de gezondheidzorg te kunnen financieren! Ter vergelijking: in 1972 was dat nog acht procent, momenteel ruim dertien procent.

Eénendertig procent. Ongeveer een derde van wat we in Nederland met elkaar verdienen, geven we straks uit aan zorg. Maar, zoals economen er zo mooi bij zeggen, deze stijging is wel ceteris paribus. Het gebeurt alleen als alle overige omstandigheden gelijk blijven. Wat moeten we dus doen? We moeten de omstandigheden wijzigen. De ceteris mogen niet meer paribus zijn.

Cijfers

Een aantal cijfers. De Nederlandse schatkist ontvangt jaarlijks ongeveer 1,8 miljard euro aan accijns op rookwaren. Momenteel gaat dat geld in een grote pot. Het wordt uitgegeven op alle mogelijke manieren: onderwijs, transport, het leger, sociale zekerheid. En gezondheidszorg.

Aan de andere kant heeft het huidige kabinet flink bezuinigd op preventie in de zorg. En op een effectief tabaksontmoedigingsbeleid. Zo wordt onder andere de subsidie aan het expertisecentrum voor tabakspreventie STIVORO stopgezet. Vijf procent van 1,8 miljard is 90 miljoen euro. Met dat geld kunnen we gemakkelijk tal van maatregelen bekostigen die roken ontmoedigen naast de preventie van ongezond voeding- en beweeggedrag.

Besparing

Helaas kun je iedere euro maar één keer uitgeven. Dat geldt ook voor negentig miljoen euro’s. Maar in het Lenteakkoord is afgesproken dat de tabaksaccijns omhoog gaat. Dat betekent dus meer accijnsinkomsten. En daarvan kan prima vijf procent gereserveerd  worden voor preventie.

Bovendien betekent een hogere uitgave aan preventie een daling van zorgkosten in de toekomst. Door de preventie zullen minder mensen gaan roken. En dat is de grootst mogelijke besparing op de zorgkosten. Niet alleen stoppen met roken, maar ook voorkomen dat kinderen gaan roken is zeer kosteneffectief! Veel van onze zorgkosten gaan naar de behandeling van ziekten die door roken veroorzaakt worden. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Logisch

Eigenlijk is het heel logisch. Rokende mensen kunnen op deze manier (indirect) mee betalen aan de kosten van preventie. Gedeelde verantwoordelijkheid noemen we dat. Je zou zeggen dat het erg voor de hand ligt om dit advies ter harte te nemen!

Prof. dr. Onno van Schayck
Voorzitter van het Partnership Stop met Roken

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Leon

9 augustus 2012

Ik ben het met Onno eens dat preventie heel belangrijk. Hoe minder rokers hoe beter. Maar ik heb wel een kleine nuance voor hem: preventie leidt niet tot lagere zorgkosten! Het klinkt paradoxaal, maar het is wel zo. Uit een van de vele onderzoeken zal het stoppen met roken leiden tot een kostenstijging (http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/archief-6/Tijdschriftartikel/19060/Preventie-doet-zorgkosten-stijgen.htm).

Over het algemeen geldt dat preventie leidt tot gewonnen levensjaren die extra zorgkosten met zich meebrengen.

Dus Onno, ga door met je pleidooi voor het stoppen met roken maar haal daar niet het argument voor kostenbesparing erbij!

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

9 augustus 2012

@ Leon:

Op het in het gelinkte artikel besproken rapport van het RIVM is het nodige aan te merken. Zie http://www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php, 'De praktijk: roken' (CZM = chronischeziektenmodel).

Conclusies:

1) De stelling dat rokenpreventie leidt tot hogere zorgkosten is verre van bewezen.
2) Voor de tegenovergestelde stelling is nog wat meer informatie over een nieuw gepubliceerd onderzoek nodig.

Rob Broekstra

10 augustus 2012

Misschien is kostenbesparing op lange termijn niet het allersterkste argument, maar een gezonde rookvrije samenleving zonder verslaving en vermijdbare ziekten mag de politiek best wat waard zijn!

ANH Jansen

10 augustus 2012

De zorgkosten zullen licht stijgen bij stoppen met roken en gezonde levensstijl: de hoogste kosten worden door een ieder gemaakt in de laatste 5 tot 2 jaar van iemands leven. In de lengte van iemands leven schuilt dan de verhoging van de kosten.

De pensioenkosten zullen enorm gaan stijgen als iedereen in dit land gezond gaat leven.

Hamvraag is of wij een maatschappij utilistisch beoordelen of sociaal; welke maatschappij willen wij?

Gezien de insteek van de Rijksoverheid is men van mening dat wij de samenleving Utilistisch moeten bezien; hoeveel nut heeft de persoon voor de Overheid; wat is zijn verdiencapaciteit en kan hij de maximum afdracht aan.?

Afdracht van belastingen door rokers, drinkers en eters tijdens hun leven is hoger dan de kosten van de AOW na pensionering tot hun dood.

Zolang dat zo blijft zal de Overheid in dit land niets doen aan preventie of aan stoppen met roken campagnes. De Overheid vindt dan dat zij zichzelf in de vingers snijdt.

VVD vindt dat het macrobeslag van de Nederlandse overheid niet onder de 60.3% van het BBP mag dalen.

Anoniem

10 augustus 2012

de zorgkosten zullen altijd blljven stijgen,zo lang als je leeft,de overheid zorg er wel voor dat je elk jaar meer moet betalen aan ziektekosten,

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

10 augustus 2012

@ ANH Jansen:
Het is niet erg dat de pensioenkosten stijgen als iedereen gezond gaat leven, want dat kunnen we opvangen door langer door te werken. Wat ook redelijk is, als we steeds ouder worden en steeds langer gezond blijven.

En of de zorgkosten (licht) stijgen als iedereen stopt met roken, dat is nog helemaal niet duidelijk. Dat toon ik juist aan met mijn beschouwing van het RIVM-rapport, wat daar geen standhoudend bewijs voor levert.

Lankester

19 februari 2013

Roken mag dan ongezond zijn maar laten we nu ook eens de alchol gebruikers aanpakken. Oeps dat gaan pijn doen in Den Haag want daar gebruiken de ministers te veel van, vandaar dat de roker wordt uitgemolken. Er is toch aangetoond dat alchol schadelijker is dan roken. Roke is slecht voor de longen en geeft een verhoogd risico op Kanker. Alchol verhoogt het risico op: lever falen en is slecht voor de hersenen. Dan er bij hoeveel doden vallen er in het het verkeer door mensen onder de invloed van alchol en hoeveel onder de invloed van nicotine??????
Nederland is tegen woordig een DICTATUUR want de Nederlandse Staat verteld mij wat ik wel en niet mag plus het feit dat de Minister President doet wat hij wil en luisteren naar het volk is er niet meer bij.

PCL

Lankester

19 februari 2013

Roken mag dan ongezond zijn maar laten we nu ook eens de alchol gebruikers aanpakken. Oeps dat gaan pijn doen in Den Haag want daar gebruiken de ministers te veel van, vandaar dat de roker wordt uitgemolken. Er is toch aangetoond dat alchol schadelijker is dan roken. Roke is slecht voor de longen en geeft een verhoogd risico op Kanker. Alchol verhoogt het risico op: lever falen en is slecht voor de hersenen. Dan er bij hoeveel doden vallen er in het het verkeer door mensen onder de invloed van alchol en hoeveel onder de invloed van nicotine??????
Nederland is tegen woordig een DICTATUUR want de Nederlandse Staat verteld mij wat ik wel en niet mag plus het feit dat de Minister President doet wat hij wil en luisteren naar het volk is er niet meer bij.

PCL

Top