BLOG

Leefklimaat verzorghuis bepaalt bereidheid mantelzorger

Leefklimaat verzorghuis bepaalt bereidheid mantelzorger

De Vierstroom wil familie verplichten vier uur per maand mantelzorg te verlenen bij opname in een verpleeghuis. Een plan dat terecht veel reacties heeft opgeroepen.

Gelukkig zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers nu al zonder verplichting actief in verpleeghuizen en zorgcentra om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners. En vaak veel meer dan de vier uur per week die de Vierstroom verplicht wil gaan stellen. Als ik de site van de Vierstroom bekijk is dat ook bij hen zo.

Verplichting roept weerstand op

Waarom dan deze oproep van Jeroen van den Oever van de Vierstroom? Vanuit het perspectief van de civil society en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst is het een begrijpelijk voorstel. Zorg is niet meer iets waar de staat vanzelfsprekend voor moet en kan zorgen. Het eigen netwerk activeren om een rol in de zorg te spelen is daarom een goede zaak. Maar het verplichtende karakter van het voorstel  roept breed weerstand op.

Het blijkt dat in verpleeghuizen de bereidwilligheid van mantelzorgers en vrijwilligers om extra activiteiten op zich te nemen sterk afhankelijk is van de sfeer in het huis. Een goede, open sfeer waar kwaliteit van leven van de bewoners en gastvrijheid centraal staan, maakt dat mantelzorgers en vrijwilligers graag wat extra willen doen. Dit in tegenstelling tot huizen waar dat minder is en mantelzorgers zich genoodzaakt voelen om taken uit te voeren om hun dierbare bij te staan. Zorgaanbieders moeten dus het leefklimaat voor de bewoners zo aantrekkelijk maken dat mantelzorgers er graag komen helpen in plaats vanuit bezorgdheid. Op dit gebied gebeurt gelukkig al veel, maar te vaak zie ik zelf en hoor ik uit mijn achterban dat er nog veel verbeterd kan worden.

Dialoog in plaats van dwang

Ervaringen met het activeren van netwerken in de zorg laten zien dat veel mensen in natuurlijke netwerken extra taken op zich willen nemen. Essentieel daarbij is dat afspraken hierover in dialoog tot stand komen. En de ervaringen van mijn achterban leert mij dat ook op dit gebied nog veel winst te behalen is. Het verplichten van mantelzorg maakt een echte dialoog onmogelijk. Een gesprek wordt dan in feite een monoloog.

Oproep aan bestuurders

Ik wil de oproep van Jeroen van den Oever van de Vierstroom dus teruggeven aan de bestuurders van verpleeghuizen en zorgcentra: Zorg voor een aantrekkelijk leefklimaat voor de bewoners. Dat is belangrijk en goed voor de bewoners. De ervaring leert dat je daar meer mantelzorgers mee verleidt dan via het verplicht stellen van meehelpen. Ga een echte dialoog aan met de mantelzorgers. Dat betekent hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen serieus nemen. Eigenlijk zou ik de bestuurders hiertoe willen verplichten. Maar ik weet dat verleiden beter werkt! Bestuurders, u wordt door het implementeren van een beter leefklimaat en het voeren van een echte dialoog beloond met meer tevreden bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Wat wilt u nog meer?

NB. Ik ken de verpleeghuizen van de Vierstroom niet. Dus het is niet aan mij om te beoordelen of Jeroen van den Oever zich persoonlijk aangesproken moet voelen over de dialoog en het leefklimaat in de huizen van de Vierstroom.

Jacques Loomans
Directeur Zorgbelang Noord-Holland

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Van de Kreeke

10 augustus 2012

Ik onderschrijf volledig de strekking van het artikel. Op grond van de ervaringen in Zeeland kom ik tot de zelfde conclusie.

Zwanikken -Leenders

13 augustus 2012

Het klimaat zo maken dat medewerkers er graag werken en mantelzorgers ,en vrijwilligers er erg welkom zijn .
Meestal gaat het samen op ,bestuurders!

Sanne Rotmeijer

13 augustus 2012

Met het project Houd de Naaste Vast bevorderen wij het bondgenootschap tussen medewerkers en naasten, ten behoeve van de bewoners. Uit ervaring weten wij dat het (open) gesprek aangaan met elkaar, vaak een eerste stap is in het verbeteren van een beter leef-, woon- en werkklimaat. Binnen het project wordt bewust de term naaste gehanteerd, in plaats van de veelgebruikte term mantelzorger dat het functionele aspect van de zorg meer op de voorgrond plaatst. Aan naasten zijn meer dimensies dan alleen het zorgen voor de ander. Door te weten wie de naasten zijn, wat voor hobby’s en talenten zij hebben, en door de focus te leggen op wat zij prettig vinden om te doen met hun dierbaren, creëer je natuurlijke condities voor naasten om betrokken te blijven bij de bewoners. Dit levert behalve voor de bewoner en zijn dierbaren, ook voor de zorgorganisatie belangrijke winst op. Langer en meer bezoek van naasten ontlast de verzorgenden, zodat zij hun werk met meer ‘rust’ kunnen doen en taken kunnen oppakken die nu blijven liggen. Natuurlijke condities en randvoorwaarden creëren voor een bondgenootschap tussen naasten en medewerkers, is winst voor iedereen. Meer informatie over de beproefde Houd de Naaste Vast methodiek via www.publicarea.nl en www.zorgvisite.nl

Spaanstra

13 augustus 2012

Beste Jacques,

Mooi dat je de nadruk legt op de cultuur van de organisatie. Dat is de zachte kant, van emoties, motivatie en zelfverantwoordelijk handelen.
De Vierstroom legt de nadruk op de structuur van de organisatie. De harde kant, van regels, procedures en controle.
Gelet op het onderwerp lijkt dat een verkeerde keuze te zijn. Meer nadruk op de cultuur levert betere resultaten op. Mensen willen echt wel zonder enige vorm van dwang voor anderen zorgen!
Naar mijn idee kunnen/moeten mantelzorgers integraal deel uitmaken van het 'systeem' van verzorgingshuizen. Dat lijkt me een hedendaagse ontwikkeling die meerwaarde oplevert.
Het plan van de Vierstroom lijkt een teruggang in tijd te bepleiten en dat is in feite heel merkwaardig.

Groet

Linssen

13 augustus 2012

Beste Jacques,
Je commentaar is uit het hart gegrepen. Verleiden is een uitnodigende trigger, verplichten leidt tot meer weerstand dan nodig. Tegelijkertijd heeft de Vierstroom het idee dat dit noodzakelijk is om het gewenste doel te bereiken. De vraag is waar dit op gestoeld is. Ik neem aan dat ze de voortgang monitoren en toetsen aan de huizen waarin de verplichting niet aan de orde is. Draagt het bij aan beter welbevinden van de bewoners, want daar is het om te doen. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Misschien worden we nog wel verrast.

Holzhaus

15 augustus 2012

Ik ben het eens met de visie van Jacques Loomans. Vanuit mijn eigen ervaring sta ik zeer ambivalent tov van de werkwijze van de Vierstroom. Ik ben sinds 1998 mantelzorger en mijn moeder woont nu sinds bijna vier jaar in een kleinschalig woonproject voor dementerenden met vijf andere verpleeghuis geïndiceerden op één verdieping. Eén van de medebewoners heeft alleen één zoon en deze is alcoholist. Schiet zij of wij of de verzorgenden er mee op wanneer hij verplicht zorgtaken moet doen? Of erger dat zij niet op de verdieping zou mogen wonen omdat haar zoon niet komt helpen? Gelukkig heeft ze een 80plus zus die er misschien wel het vaakst is van alle familie. Voor sommige familie zal een extra stinulans op zijn plaats zijn maar het moet wel in het voordeel zijn van de bewoner en de verzorgenden. Bij verplichting is dat geen garantie. Bovendien zijn er mantelzorgers voor wie een periode van rustig aan doen na jaren van zorg voor ouder, partner of kind thuis essentieel is.

van Bergeijk

15 augustus 2012

Kunt u zich een voorstelling maken van hoe het zal zijn als u in een verpleeghuis verzorgd wordt? U bent misschien dementerend en er komt telkens een ander persoon u gezelschap houden? Die persoon komt niet omdat hij of zij in u geinteresseerd is, nee die is verplicht door de zorginstelling omdat zg. vrijwillig te komen doen. Hoe zou u het vinden als er aan het eind van uw leven zo met u wordt omgegaan?

Anoniem

16 september 2012

Ik zou zeggen, benader bewoners en mantelzorgsers met respect. Daar hebben alle betrokkenen ook verzorgenden en managers alleen maar voordeel van. Mijn ervaring is dat familie en vrienden slechts beschouwd worden als lastig, veeleisend, dwingend en ' waar bemoeien ze zich mee' . Gelukkig kan het anders, maar niet in het verpleeghuis waar ik zeer regelmatig een geliefde bezoek.

wTNNsItjQ

16 september 2012

Stay infromaitve, San Diego, yeah boy!

qwywxTvbbPpAatdYxB

19 september 2012

25AtvE <a href="http://dhbggmpovvkk.com/">dhbggmpovvkk</a>

Top