BLOG

Gewoon kwaliteit!

Kwaliteit van zorg heeft er weer een instituutje bij. De Regieraad Kwaliteit van Zorg gaat onder gezag van de Minister en Staatssecretaris van VWS zorgen voor, ik citeer het VWS persbericht: “meer structuur en aansturing in het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen”.

Van alle markten thuis

Kwaliteit kan niet hoog genoeg in het vaandel van de zorg staan. De markt van, al dan niet non-profit, kwaliteitssystemen weet dit ook. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals beroepsgroepen, sectoren, cliënten en producten zijn er certificaten en keurmerken ontwikkeld. HKZ, CQ-index, Balanced scorecard, ISO-INK, NHG, MIK-V, brons, zilver of goud en verantwoorde zorg om er een paar te noemen. Onder het motto ‘meten is weten’ zal deze markt met een aardige omzet in beweging blijven. En dat geldt niet alleen voor de zorgsector.

‘Liefste ziekenhuis’ en het ‘genezende’ gebouw

Daarnaast is er nog een alternatief spoor. Warme zorg, warme overdracht en wat er nog meer met warm kan worden aangeduid, zolang het in de zomer maar niet over verpleeg- en verzorgingshuizen gaat. Ik was er bijna aan gewend tot een maand geleden het ‘liefste’ ziekenhuis voorbij kwam. Veel warmer kan het niet meer.
Wanneer het project slaagt, moet je daar voor naar Tilburg waar het St. Elisabeth ziekenhuis zijn naam eer aan gaat doen. En een paar weken later het ‘genezende’ gebouw. Gebouwen die veiligheid en geborgenheid bieden vanuit het perspectief van de cliënt. Alternatieven die ons duidelijk moeten maken, dat bij de inrichting en organisatie van de zorg techniek en efficiency de boventoon voeren en de aandacht voor de cliënt daaraan ondergeschikt wordt gemaakt. Dit rijtje zal ongetwijfeld ook groeien. Wie staat er binnenkort op als het schoonste?

De zorg in volgorde van belangrijkheid

Is er op al die ontwikkelingen wat tegen? De markt van kwaliteit zal geen pas op de plaats maken en nieuwe impulsen zijn welkom. Dus laat maar duizend bloemen bloeien. Maar ontbreekt het de sector aan regie of aan daadkracht? Materiaal is er genoeg voorhanden. Waar het om gaat, is dat het in praktijk wordt gebracht. En dat heeft misschien wel het meest te maken met –wat ik maar noem- de volgorde van belangrijkheid in de zorg. Die begint met de cliënt en daarna de verzorgende en verpleegkundige die het dichtst bij de cliënt staan en de direct leidinggevende of de behandelaar die de zorg verleent. En daarna de staven en bestuurders. Niet ook belangrijk, maar zeer belangrijk, mits in dienst van die cliënt en zorgverlener om de kwaliteit van de zorg te faciliteren. Wanneer dat lukt, zijn de systemen hulpmiddeltjes en meer niet. Dan worden warme en lieve –en weet ik wat nog meer- zorg weer gewoon. Het zou mooi zijn wanneer de Regieraad, met het veelbelovende aantal van zeven leden, dat voor elkaar krijgt.

Gerard van Pijkeren

2 Reacties

om een reactie achter te laten

westerlaken

22 mei 2009

Dag Gerard,

Ik zou het graag met je eens zijn als er daadwerkelijk regie gevoerd zou kunnen worden! De RVZ heeft daar in het verleden verstandige dingen over geschreven maar in plaats van outcome criteria is de zorg omgevallen van elkaar beconcurrende (meet)systemen. Helaas in een onthutsend aantal opgejaagd/gelegd door politiek en/of departement.

Wat volgens mij dus vooral eerst nodig is is een serieuze kapbeurt in al dat dorre hout en elkaar overwoekerende struiken. Focus terugbrengen, trasparant maken en vooral een tijd volhouden. Als dat regie heet prima, nu ben ik bang dat er weer 'iets' bijkomt. Gr Anton

Joke Zwanikken Leenders

22 mei 2009

Dor hout kan nuttig zijn, goed voor de voeding van alle diertjes(verpleegkundige )die welvaren in de bossen van de zorg.

Al 48 jaar werk ik in het mooie bos van de geestelijke gezondheidszorg, en heb het meeste geleerd van Chronisch psychiatrische patienten ,die zeggen op een MANIER die je moet verstaan,als goede bestuurder, wat kwaliteit van leven is , Laat de regie over aan jonge geweldige verpleegkundige ,die met HOOFD en HART werken

En niet zoals, een politicus en eerste kamerlid ,in een bijeenkomst 10 keer uitspreekt (als hij het over verpleegkundige heeft)

MENSEN VAN DE WERKVLOER.

Top