BLOG

De menselijke maat is de trend

De menselijke maat is de trend

De kwaliteit van zorg blijft de drijvende kracht onder het beleid van de zorgprofessionals. Het kwaliteitsbeleid van de medische professionals wordt daarnaast ook bepaald door de kosten, de (technische) mogelijkheden en de voorkeuren van patiënten/cliënten en accounts. Het zijn vooral deze laatste aspecten die er toe leiden dat het begrip kwaliteit dynamisch en dus tijdgebonden is.

De ontwikkelingen van de laatste decennia hebben zich gekenmerkt door ongebreidelde groei, vooral ingegeven door technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten met vaak onduidelijke of onvoldoende afweging van kosten in relatie tot effectiviteit gekoppeld aan kwaliteit.  Het was ook niet nodig omdat het mogelijk was, geld niet echt een belemmerende factor was en de burgers er  ‘recht op hadden’.

Gedraaid

Inmiddels is de wereld 180 graden gedraaid. Kwaliteit van leven, gekoppeld aan meer menselijke maat in de relaties tussen de professionals en de cliënten, krijgt steeds meer accent en technologie steeds minder. Zorg en aandacht dichtbij hebben weer de aandacht.  Het inzicht dat risico’s niet altijd afgedekt kunnen worden en onderdeel uitmaken van het leven, krijgt een plek.

Verloskunde

Zorg, geborgenheid en vertrouwen in de zorg dichtbij vraagt wel om optimale samenwerking, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg. In de continue zorg voor de zwangere zien we deze ontwikkelingen allemaal terug. De verloskundige zorg in de buurt is van goede kwaliteit, wordt gewaardeerd en is goedkoop. De verloskundige levert 80 procent van alle zorg voor, tijdens en na de zwangerschap en bevalling in alle situaties, ook in het ziekenhuis. Het is deze zorg die nieuwe generaties eerlijke kansen moet geven voor een eerlijke en gezonde start. Zorg die ook invulling geeft aan het begrip kwaliteit zoals wij dat wensen, nu en in de toekomst: menselijk, betaalbaar en van een goede kwaliteit. Het is een investering voor het leven.

Jos Becker Hoff, directeur Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

De KNOV is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

21 augustus 2012

inderdaad: kwaliteit, daarom draait het bij elke zorg.

maar daarmee is de vraag nog niet beantwoord waarin die kwaliteit bestaat en wie bepaalt op welke kwaliteit(en) we mikken. in het verleden heeft het technisch-wetenschappelijke aspect van kwaliteit wel eens te eenzijdig de doorslag gegevens bij de bepaling van het beleid. daardoor zijn voor de zorgafhankelijke belangrijke kwaliteiten verdrongen. dat het laatste kabinet zich daarna vooral op het sluitend krijgen van de boekhouding gericht heeft, heeft daarin geen verbetering gebracht.

Jorien Kruijswijk Jansen, trendwatcher in de zorg STG/HMF

27 augustus 2012

Ik ben het met Becker Hoff eens dat de menselijke maat meer de trend wordt/is. Ik zou die menselijke maat graag meer gekoppeld zien aan een nieuwe manier van denken dat je op een andere manier de zorg kunt inrichten, toch geld kunt besparen en juist de menselijke maat als uitgangspunt neemt. Denk hierbij aan de goede effecten die diverse e-health trajecten al hebben bewezen: tevreden klanten, goedkopere en efficientere zorg en vernieuwing!

Top