BLOG

Patiënt centraal, kwaliteit in de zorg en kostenbeheersing…

Patiënt centraal, kwaliteit in de zorg en kostenbeheersing…

Deze thema's maken onderdeel uit van de lange termijn visie op de farmaceutische zorg in Nederland, verwoordt in het Witboek Farmacie (2011) van de KNMP. Met de verkiezingen op komst blijken deze elementen actueler dan ooit!

De apotheker gaat de uitdaging aan!

Apothekers willen gezamenlijk met andere zorgverleners de uitdaging aangaan om de forse groei in het aantal (chronische) patiënten de komende decennia op te vangen. Apothekers leveren daarbij blijvend kwalitatief goede farmaceutische zorg. Steeds meer patiënten gebruiken meerdere medicijnen, waardoor de begeleiding van en advisering aan deze patiënten steeds complexer wordt en de inzet van de kennis van de apotheker steeds belangrijker.

De rol van de apotheker

De apotheker is dé professional die de patiënt effectief, veilig en doelmatig voorziet van medicijnen. Als geen ander zijn apothekers in staat patiënten te begeleiden in en te adviseren over goed medicijngebruik op basis van een sterke vertrouwensrelatie. De apotheker spant zich daarbij in om de medicatieveiligheid en therapietrouw van de patiënt te optimaliseren mede door middel van medicijngesprekken, medicatieoverdracht en dossierhouderschap. Hiermee helpt de apotheker onnodige en dure ziekenhuisopnames voorkomen en levert een belangrijke bijdrage aan de kostenbeheersing in de zorg.

De patiënt centraal: een voorbeeld

Sinds kort krijgt de apotheker, na toestemming van de patiënt, voor een gedeelte van de geneesmiddelen beschikking over de reden van voorschrijven en de labwaarden. De apotheker is met deze gegevens beter in staat om te bepalen welk medicijn past bij welke patiënt. Met andere woorden: Meer zorg op maat en betere controle op het juiste gebruik van geneesmiddelen! Deze werkwijze biedt kansen om optimaal rendement uit het medicijngebruik van de patiënt te halen en de therapietrouw te verbeteren.

Ik roep u daarom ook allen op: Maak meer gebruik van het potentieel van uw apotheker!

Jan Smits, Voorzitter KNMP

KNMP is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 augustus 2012

Inhoudelijk prima verhaal, maar we horen het al jaren. Sommige apothekers zijn al voorzichtig begonnen met service die verder gaat dozen schuiven. Wat zijn daar de effecten en de kosten van?

tjark reininga

23 augustus 2012

een prima verhaal, inderdaad.

niet alleen de overheid, maar ook de apothekers en de KNMP moeten echter onder ogen zien, dat deze benadering zich slecht verhoudt tot het ondernemingsmodel in de sector. de hier beschreven apotheker verdient de zekerheid, dat hij niet om bedrijfseconomische redenen zijn zo belangrijke rol moet inperken om zijn onderneming te handhaven.

Top