BLOG

Bedoeld zwijgen is erger dan onbedoelde schade

Chapeau voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de KNMG! Deze organisatie is namelijk onlangs met een geweldig goede campagne gestart. Onder het credo ‘Artsen van Nu’, vraagt de KNMG hierin aandacht voor de invulling en toepassing van de medische professionaliteit.

KNMG-thema's sluiten aan bij kernwaarden NVZ

In de KNMG-campagne staan thema’s centraal als deskundigheid, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, transparantie (waar bovenstaande quote een voorbeeld van is) en toetsbaarheid. Thema’s die bovendien perfect aansluiten bij de kernwaarden die wij vanuit NVZ-vereniging voor ziekenhuizen in onze eigen ziekenhuiscampagne centraal stellen. Alleen door deze thema’s centraal te stellen kunnen we het vertrouwen in de medische professie behouden. Door open en eerlijk te laten zien dat er fouten worden gemaakt. Dat artsen en verpleegkundigen niet onfeilbaar zijn. En vooral ook door te laten zien dat er alles aan wordt gedaan om fouten te voorkomen of er op zijn minst van te leren.

Goede opvang en nazorg betaalt zich terug

Het belang van opvang en nazorg voor familieleden en nabestaanden, kan daarbij nauwelijks worden overschat. Ook hier valt immers genoeg aan te verbeteren, al wordt daar wel aan gewerkt. Vaak durven artsen en verpleegkundigen amper te erkennen dat ze het vervelend vinden dat iets is misgegaan. Ze denken al snel dat ze daarmee schuld bekennen wat duidt op aansprakelijkheid. De praktijk is echter dat het op een goede manier erkennen en afhandelen van klachten -van welke aard dan ook- een enorme ‘winst’ oplevert.

Oprecht en attent bereikt ook de verjaardagspraat

Slechte service en behandeling gaan vele malen vaker van mond-tot-mond dan goede service en probleemloze behandeling. Dat laatste is immers niets meer of minder dan wat ‘de klant’ verwacht. Maar vergis u niet: een klacht die op een eerlijke en oprechte manier wordt afgehandeld is juist iets waarover op verjaardagen graag verteld wordt.
Zo heb ik in mijn vorig leven, als hoofd passage aankomst bij KLM, regelmatig zoekgeraakte koffers gratis thuis laten bezorgen met een cadeautje. Hoe vervelend het zoekraken ook is, het feit dat je de klant voortdurend op de hoogte houdt van de voortgang en het probleem goed oplost, zorgt ervoor dat die klant terug blijft komen. En zelf merk ik ook dat ik positief reageer als ik een opmerking heb over het eten in een restaurant en men reageert daar goed op. Klanten dan wel patiënten willen, zeker als het hun gezondheid betreft, serieus worden genomen, worden erkend.

Kwetsbaar opstellen is enige remedie

De enige mogelijke reactie die we als sector kunnen tonen is ons kwetsbaar opstellen. Onze feilbaarheid erkennen en onder ogen zien. Dat betekent werken aan een cultuur waarin je elkaar kunt en moet aanspreken op gedrag dat in potentie schadelijk is voor de patiënt. Elke andere strategie is tot mislukken gedoemd. Zo de dokter al ooit op een voetstuk stond, dan is dit de enige manier om erop te blijven staan. Artsen en verpleegkundigen moeten terecht credits en waardering krijgen voor de wijze waarop zij, in de toenemende complexiteit, met betrokkenheid patiënten proberen te genezen en hen goede zorg te leveren.

Waardering en status in de praktijk

Laat de sector dit na, dan zal de waardering en de status voor de beroepsgroep eroderen. Zover zal het echter niet komen. Zeker niet als het aan de KNMG en alle aangesloten partners ligt, die op prima wijze vertolken en ondersteunen wat er in de praktijk al volop gebeurt.

VMS Veiligheidsprogramma en ‘aanspreken op gedrag’

Het door de KNMG gepropageerde ‘aanspreken op gedrag’ komt ook uitgebreid aan de orde in het VMS Veiligheidsprogramma. Het is een randvoorwaarde om onbedoelde schade mee te beperken. Ik besef me ondertussen terdege dat cultuur iets hardnekkigs is. Dat we niet kunnen zeggen, ‘we starten een cultuurverandering en die is morgen om 15.45 uur gerealiseerd’. Een dergelijke verandering kost tijd en slaagt alleen als we er gedurende een lange periode constant aan werken en energie in blijven stoppen. Naar buiten toe is het belangrijk dat we gedurende die verandering ook regelmatig tussenresultaten laten zien. Maar we moeten ook duidelijk aan (blijven) geven dat zo’n proces eenvoudigweg tijd kost en dat het gras niet sneller groeit door aan de sprietjes te gaan trekken.

Gita Gallé

1 Reacties

om een reactie achter te laten

sophie hankes

31 mei 2009

KNMG en NVZ propageren aldus om voortaan medische fouten en de gevolgen niet meer te verzwijgen aan de slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Zij pleiten zelfs voor nazorg. Maar behalve loze woorden doen zij niets en blijven nalatig naar slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden. SIN-NL pleit al jaren voor openheid, eerlijkheid en herstelbehandeling, maar dan in daad en niet in woord alleen. Het is verbazingwekkend dat de KNMG en de NVZ denken door deze campagne te starten en te ondersteunen het vertrouwen in de falende medische sector verbeteren zal. Imago is minder belangrijk dan kwaliteit en kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg.

Wijs de artsen op hun verplichtingen in deze op basis van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, de Beroepen Individuele Gezondheidszorg en Kwaliteitswet Zorginstellingen. Overigens is er bij medische fouten nauwelijks sprake van onbedoelde schade nu bekend en toegegeven is door de medische sector dat slechts 2 % artsen hun medische fouten registreren. Zonder registratie, geen onderzoek en geen preventie. Dat is al jaren het geval en dan kun je niet meer spreken van onbedoelde schade.

Er is sprake van opzettelijk niet registreren, niet onderzoeken van medische fouten. Artsen doen er nauwelijks iets aan om fouten te voorkomen. Basale zaken als handen wassen, directe actie op alarmerende laboratorium of röntgen-verslagen, het voorkomen van bloedvergiftiging ed worden te weinig uitgevoerd. Dossiers zijn op grote schaal inadequaat, 76% volgens het Nivelrapport van 2007.

Als je als arts zelfs je dossiers niet op orde hebt, zoals 1 e Kamer lid en huisarts Mw Slagter van de SP zelf toegaf op 24 mei 2009 bij Buitenhof, hoe serieus neem je dan je verantwoordelijkheid als professional.

KNMG en NVZ, en dus ook Mevrouw Gitta Gallé weten dat er duizenden slachtoffers van medische fouten en nabestaanden zijn aan wie tot nu toe eerlijke informatie over medische fouten en herstelbehandeling door artsen geweigerd wordt. KNMG en NVZ zijn op de hoogte van ons bestaan, maar hebben ons nog geen helpende hand aangereikt. Hoe geloofwaardig zijn de KNMG en de NVZ?

Nadere informatie: www.sin-nl.org

Top