BLOG

Zorgen om de zorg? Terug naar de kern

Zorgen om de zorg? Terug naar de kern

Als aan mensen op straat gevraagd wordt welk onderwerp in de verkiezingen een grote rol gaat spelen, antwoorden ze vaak ‘de zorg’. Al geruime tijd zijn de stijgende zorgkosten een hot issue in de media. En terecht!

Volgens deskundigen is het AWBZ-deel van die zorgkosten te groot, aldus De Volkskrant half juli. Daarbij wordt natuurlijk ook de gehandicaptenzorg bedoeld. Laat ik het beeld nuanceren door te zeggen dat de zorg voor mensen met een beperking maar een deel van die AWBZ betreft en dat die kosten redelijk stabiel zijn, namelijk zo’n 6,5 miljard van de 25 miljard voor de hele AWBZ.  En laten we niet voorbij gaan aan het feit dat de gehandicaptenzorg iets kan ópleveren. Denk maar aan cliënten van een instelling die – onder begeleiding - de catering voor een gemeente verzorgen en zo de kosten van een cateringbedrijf besparen.

Levensbreed

De VGN vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en daarbij hun eigen keuzes kunnen maken. In de praktijk betekent dat: zelfstandig zijn waar mogelijk en professionele ondersteuning krijgen waar nodig. Veel mensen met een beperking hebben levenslang en levensbreed zorg nodig. Op het gebied van wonen, onderwijs, arbeid/dagbesteding, behandeling, verpleging, persoonlijke verzorging en vervoer.

Hoge kosten

Maar er zijn mensen met zo’n zware zorgvraag, dat ze niet (meer) zelfstandig kunnen functioneren. Zij hebben levenslang zorg op maat nodig die in veel gevallen alleen maar of het beste vanuit een gespecialiseerde instelling kan worden geboden. Dit gaat vanzelfsprekend met hoge kosten gepaard, die onverzekerbaar zijn en daarom blijvend en collectief moeten worden gefinancierd.

Geen misverstanden

De VGN pleit ervoor dat voor deze mensen een zogeheten kern-AWBZ in stand blijft. De zorgbehoefte wordt dan bepaald op basis van een onafhankelijke indicatie met heldere criteria. Ook over het bijbehorende budget mogen geen misverstanden bestaan. Het is aan betrokkene zelf (of zijn of haar vertegenwoordigers) om te bepalen wie de zorg levert en hoe die wordt ingevuld.

Gepast

We staan in deze visie niet alleen. Ook De Taskforce Beheersing Zorguitgaven adviseert in het rapport ‘Naar beter betaalbare zorg’ (in opdracht van de Rijksoverheid) dat de zorg terug moet naar de kern. Dat wil zeggen dat alleen gepaste en noodzakelijke zorg ten laste van het collectief komt.

Kwetsbaar

We moeten voor ogen houden dat het in de gehandicaptenzorg gaat om een kwetsbare groep mensen. Ook in tijden van economische tegenwind moeten zij van goede zorg zijn verzekerd. De VGN vindt het daarom belangrijk dat de overheid een consistent beleid voert ten aanzien van mensen met een beperking. Wij dagen de politieke partijen uit stelling te nemen. En dan is het aan de kiezer om op 12 september zijn stem te laten horen.

Hans Schirmbeck, directeur VGN

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 augustus 2012

Prima oproep om de beschaving in dit land overeind te houden in deze moeilijke tijden.

Top